דרושים מורים בתחום החינוך המיוחד, בחטיבת ביניים בחדרה 16.12.2018

דרושים לאיוש משרות הוראה בתחום החינוך המיוחד, בחטיבת ביניים בחדרה.

המשרות המוצעות:

  1.  16ש״ש 4-5 ימים בשבוע כמורת שילוב.
  2. מילוי מקום של מחנכת כיתת חינוך מיוחד החל מחודש מאי ועד ה- 20 ביוני. 5 ימים בשבוע משרה מלאה.

 

לשליחת מי׳ל לקורות חיים – נא לפנות לכוכבית במ׳יל:

kohavitmo@gmail.com