כתבה בשפה הערבית על המפגש הרב-דתי: שיח של שלום וסובלנות