להיות אחות של ילדה עם צרכים מיוחדים ולהרגיש שקופה

כתבה העוסקת בחייו של אח לילד עם צרכים מיוחדים ופרסום מחקר של ד"ר בכר כץ וד"ר רבקה הלל לביאן.
המחקר מופיע בספר חדש, אסופת מחקרים של חוקרים שונים, בשם "סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל" (בהוצאת מופ"ת).
"Ynet – הורים", 17.8.2017

להמשך >>