מרכז חדשנות

מרכז ה- FLS – העתיד הגיע למכללה!

לעמוד ההזמנה לאירוע ההשקה לחץ כאן >>

אנשי חינוך נדרשים לדעת כיצד להתמודד עם העולם המתחדש שילדינו גדלים בו וללמד אותם להתמודד עם האתגרים בדרכים יצירתיות ומעניינות המשתנות מילד לילד ומותאמות לכל אחד. לשם כך הוקמו במכללה מרחבי למידה עתידיים

Future Learning Spaces) FLS) במתחם המרכז להוראה חדשנית ומיטבית.

מרחבי הלמידה העתידיים הם מרחבים דינמיים, רוויים בטכנולוגיות אינטראקטיביות ומאפשרים התנסות מבוקרת בדרכי הוראה ולמידה חדשניות. באירוע נסקור את יתרונות הלמידה וההוראה במרחבי הלמידה העתידיים, נציג אפשרויות חדשות הנפתחות להוראה ולמידה בסביבה זו, נדון באופן שבו בא לידי ביטוי משחק המוקרן במקרן אינטראקטיבי ומלווה בלמידה קינטית, ונבדוק כיצד אפשר להכשיר את המורים להוראה בסביבות למידה כאלה. לאחר מכן ייפתח המרחב להיכרות ולהתנסות עם הטכנולוגיות השונות בסיועם של צוות המרכז להוראה ושל צוות התמיכה של מערכות המידע.

המרכז החדש   מרכז בחדשנות

מרכז חדשנות