דרושים/דרושות מורים/מורות למתמטיקה

לבית ספר שש שנתי באזור השרון דרושים/דרושות מורים/מורות למתמטיקה עם מעוף ורצון לצמוח במערכת החינוכית.

בית הספר מעוניין לצרף לכוחותיו את הטובים ביותר להוראת המתמטיקה.

מורים/מורות המעוניינים/המעוניינות ללמד בחט"ב ובחט"ע בכל רמות הלימוד מוזמנים/מוזמנות לשלוח קורות חיים לגלית 4galitby7@hityash.org