דרושה מחנכת מובילה – 4.7.2022

לבי"ס ויצמן ברמת גן
דרושה מחנכת מובילה לכיתת תקשורת.
קו"ח יש לשלוח ל: danit1405@gmail.com