דרושה מחנכ.ת לכיתת חינוך מיוחד – 10.7.2022

דרושה מחנכת לכיתה