דרוש.ה מורה לחינוך מיוחד – 12.7.2022

לבית ספר אנוך ת"א בו לומדים תלמידים עם מוגבלות שכלית קלה-בינונית, דרושה מורה לחינוך מיוחד לתפקיד חינוך כיתה.

המעוניינים יפנו למנלת בית הספר

עליזה: 0522789351 תודה,