דרוש.ה גננ.ת או סטאזר.ית

דרושה גננת או סטאזרית לגן במושב מגשימים ליומיים וחצי או שלושה ימים לפרטים ניתן
לפנות לרותי סויסה מפקחת בטלפון מספר 0506282974