דרושות.ים מורות.ים

לבית ספר יסודי צומח בחינוך מיוחד בהרצליה

דרושים לכיתה א׳ ASD:
– מחנכ/ת כיתה
– מורה עמית/ה

קורות חיים והמלצות יש לשלוח:
ETI.GUETA@HRZEDU.orG.IL