על המרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם

המרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם במכללת לוינסקי לחינוך הוקם במטרה לתת מענה מקצועי ועדכני להורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי, לצוותים חינוכיים ולצוותים טיפוליים העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

את המרכז מובילות ד"ר יעל קמחי, רקטור מכללת לוינסקי לחינוך ומומחית לאוטיזם בתחום הקוגניטיבי-האקדמי, וד"ר ענת קסירר, מומחית בהתערבות חברתית ושפה פיגורטיבית באוטיזם.

מטרות מקצועיות

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמשכת במספר האנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי בארץ ובעולם. מערכת החינוך נדרשת לתת מענה מקצועי לאוכלוסייה זו על פני רצף התפקודים ומסגרות החינוך השונות (חינוך מיוחד כוללני, כיתות תקשורת, ושילוב והכלה במסגרות הרגילות). מורים המסיימים את הכשרתם במוסדות האקדמיים לרוב אינם מצוידים בידע עדכני המספק להבנת מנעד היכולות של ילדים ומתבגרים על הספקטרום האוטיסטי ושל האתגרים העומדים בפניהם., מורים אלה מתחילים ללמד בכיתות, כאשר לעיתים חסרה להם הכשרה בדרכי הוראה מותאמות וכלים המאפשרים התמודדות מיטבית ומכבדת בכיתה.

הורים לילדים על הספקטרום מבקשים להרחיב את הידע העיוני והפרקטי שלהם כדי להבין את ילדם, להתמודד איתו בבית באופן מיטבי ובמיוחד כדי לייצג את ילדם עד כמה שאפשר בפני המערכת וגורמים נוספים.

המרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם מציע לצוותים חינוכיים, לצוותים טיפוליים ולהורים התמחויות ייחודיות בתחומי ליבה עיקריים, המשלבות ידע עדכני ופרקטיקה והתערבות לאורך שנות הלימודים בגן ובבית הספר. התמחויות אלה יאפשרו להורה, למורה או למטפל להבין טוב יותר את מאפייני התלמידים בכיתתם ולבנות להם תוכניות התערבות מותאמות ומדויקות לצורכיהם.

הלימודים כוללים סדרת קורסי בחירה קצרים וממוקדים לצוותים חינוכיים (לדוגמה, חינוך מיני, ראשית הקריאה, התערבות חברתית, ועוד). בשנת הלימודים תש"ף ייפתחו ארבעה קורסים ראשונים, שיתרחבו לקורסי המשך, וכן קורסים נוספים בשנים הבאות.

סדנאות להורים

במרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם ייפתחו קבוצות תמיכה להורים, הנותנות מענה רגשי כמו גם מענה מקצועי ופרקטי. אנו רואים בהורים סוכני השינוי העיקריים של ילדם, ובעלי היכולת המשמעותית לייצג את קשייו ואת נקודות החוזק שלו. הסדנה להורים תכלול כמה מפגשים עם מומחים בתחום לצורך העשרה ותיעשה בה למידה של נושאים עדכניים ורלוונטיים, שיאפשרו שיח פורה ומחבר לסוגיות מחיי היום-יום של הילד ומשפחתו. נושאים לדוגמה, ייצוג עצמי, תהליך גילוי האבחנה עם הילד ועם המשפחה המורחבת, להיות תלמיד עם אוטיזם – ליווי והכנה לקראת כיתה א, התמודדות עם דרישות לימודיות, מעברים, שיתופי פעולה עם מערכת החינוך, ועוד.

 

המרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם במכללת לוינסקי לחינוך הוקם במטרה לתת מענה מקצועי ועדכני להורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי, לצוותים חינוכיים ולצוותים טיפוליים העובדים עם תלמידים על הספקטרום האוטיסטי.

את המרכז מובילות ד"ר יעל קמחי, רקטור מכללת לוינסקי לחינוך ומומחית לאוטיזם בתחום הקוגניטיבי-האקדמי, וד"ר ענת קסירר, מומחית בהתערבות חברתית ושפה פיגורטיבית באוטיזם.

מטרות מקצועיות

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמשכת במספר האנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי בארץ ובעולם. מערכת החינוך נדרשת לתת מענה מקצועי לאוכלוסייה זו על פני רצף התפקודים ומסגרות החינוך השונות (חינוך מיוחד כוללני, כיתות תקשורת, ושילוב והכלה במסגרות הרגילות). מורים המסיימים את הכשרתם במוסדות האקדמיים לרוב אינם מצוידים בידע עדכני המספק להבנת מנעד היכולות של ילדים ומתבגרים על הספקטרום האוטיסטי ושל האתגרים העומדים בפניהם., מורים אלה מתחילים ללמד בכיתות, כאשר לעיתים חסרה להם הכשרה בדרכי הוראה מותאמות וכלים המאפשרים התמודדות מיטבית ומכבדת בכיתה.

הורים לילדים על הספקטרום מבקשים להרחיב את הידע העיוני והפרקטי שלהם כדי להבין את ילדם, להתמודד איתו בבית באופן מיטבי ובמיוחד כדי לייצג את ילדם עד כמה שאפשר בפני המערכת וגורמים נוספים.

המרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם מציע לצוותים חינוכיים, לצוותים טיפוליים ולהורים התמחויות ייחודיות בתחומי ליבה עיקריים, המשלבות ידע עדכני ופרקטיקה והתערבות לאורך שנות הלימודים בגן ובבית הספר. התמחויות אלה יאפשרו להורה, למורה או למטפל להבין טוב יותר את מאפייני התלמידים בכיתתם ולבנות להם תוכניות התערבות מותאמות ומדויקות לצורכיהם.

הלימודים כוללים סדרת קורסי בחירה קצרים וממוקדים לצוותים חינוכיים (לדוגמה, חינוך מיני, ראשית הקריאה, התערבות חברתית, ועוד). בשנת הלימודים תש"ף ייפתחו ארבעה קורסים ראשונים, שיתרחבו לקורסי המשך, וכן קורסים נוספים בשנים הבאות.

סדנאות להורים

במרכז לפיתוח ולהכשרה בתחום האוטיזם ייפתחו קבוצות תמיכה להורים, הנותנות מענה רגשי כמו גם מענה מקצועי ופרקטי. אנו רואים בהורים סוכני השינוי העיקריים של ילדם, ובעלי היכולת המשמעותית לייצג את קשייו ואת נקודות החוזק שלו. הסדנה להורים תכלול כמה מפגשים עם מומחים בתחום לצורך העשרה ותיעשה בה למידה של נושאים עדכניים ורלוונטיים, שיאפשרו שיח פורה ומחבר לסוגיות מחיי היום-יום של הילד ומשפחתו. נושאים לדוגמה, ייצוג עצמי, תהליך גילוי האבחנה עם הילד ועם המשפחה המורחבת, להיות תלמיד עם אוטיזם – ליווי והכנה לקראת כיתה א, התמודדות עם דרישות לימודיות, מעברים, שיתופי פעולה עם מערכת החינוך, ועוד.

 

עיקרי התוכנית

סגל

מובילת המרכז

ד"ר יעל קמחי

ענת קסירר

מובילת המרכז

ד"ר ענת קסירר

<< יולי 2024 >>
אבגדהוז
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3