שיבוץ בקורסים מותאמים

הקורסים המותאמים מיועדים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים
שקבלו זכאות לכך ממרכז התמיכה (מית"ר)

 

 • בקורסים המותאמים מספר הסטודנטים קטן מאשר בקורסים רגילים-מקבילים.
 • הסגל המלמד בקורסים אלו מודע לצרכי הסטודנטים, ומנסה להתאים את דרכי ההוראה לצרכים המיוחדים.
 • קורסים מותאמים מתקיימים ב: שפת ההוראה (לשון עברית) ולשון אנגלית לפטור אקדמי.
 • רמת הקורסים בלשון העברית ורמת אנגלית לפטור, נקבעות בעת קבלת הסטודנט ללימודים.

  כל סטודנט יכול לצפות ברמתו בתחומים אלו במאזן הלימודים המופיע באתר המכללה (בתוך המידע לסטודנט. הרמה מופיעה תחת התחום לשון או אנגלית בעמודת "נדרש").

  רמות לשון עברית: ברמה נמוכה- 6 קורסים, ברמה בינונית- 4 קורסים וברמה גבוהה- 2 קורסים.

  רמות אנגלית: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א, מתקדמים ב.

 

סטודנט המעוניין בקורסים מותאמים יפנה למרכז התמיכה (מית"ר): mll@levinsky.ac.il.
חשוב לזכור,
 • הרשמה מוקדמת ככל הניתן, מאפשרת למנהל הסטודנטים לנסות לשבץ את הקורסים המותאמים באופן הנוח ביותר לסטודנט.
 • למרות הרצון הרב לשבץ את הקורסים המותאמים בדרך מיטבית בכלל מערכת השעות הכללית של הסטודנט, קורס מותאם יכול ליצור "חלון" במערכת השעות . מכללת לוינסקי תעשה את המיטב כדי למנוע זאת.
 • במידה וסטודנט מוותר על שיבוצו בקורס מותאם וחוזר בו, המכללה לא תוכל להתחייב לשבצו שוב בקורס מותאם, באותו סמסטר. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי.