שיבוץ בקורסים מותאמים

הקורסים המותאמים מיועדים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים
שקיבלו זכאות לכך ממרכז התמיכה (מית"ר)

 

  • בקורסים המותאמים מספר הסטודנטים קטן מאשר בקורסים רגילים.
  • חברי הסגל המלמדים בקורסים אלה מודעים לצורכי הסטודנטים, ומנסים להתאים את דרכי ההוראה לצרכים המיוחדים.
  • קורסים מותאמים נערכים בשפת ההוראה (לשון עברית) ובלשון אנגלית לפטור אקדמי.
  • רמת הקורסים בלשון העברית ורמת אנגלית לפטור נקבעות בעת קבלת הסטודנט ללימודים.

כל סטודנט יכול לצפות ברמתו בתחומים אלה במאזן הלימודים המופיע באתר המכללה (מידע לסטודנט. הרמה מופיעה תחת התחום לשון או אנגלית בעמודת "נדרש").
רמות לשון עברית: ברמה נמוכה – 6 קורסים, ברמה בינונית – 4 קורסים וברמה גבוהה – שני קורסים.
רמות אנגלית: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א, מתקדמים ב.

סטודנט המעוניין בקורסים מותאמים יפנה למרכז התמיכה (מית"ר): mll@l-w.ac.il.

חשוב לזכור,

  • הרשמה מוקדמת ככל הניתן מאפשרת למינהל הסטודנטים לנסות לשבץ את הקורסים המותאמים באופן הנוח ביותר לסטודנט.
  • למרות הרצון הרב לשבץ את הקורסים המותאמים בדרך מיטבית במערכת השעות הכללית של הסטודנט, קורס מותאם יכול ליצור "חלון" במערכת השעות. המכללה תעשה את המיטב כדי למנוע זאת.
  • אם סטודנט מוותר על שיבוצו בקורס מותאם וחוזר בו, המכללה לא תוכל להתחייב לשבצו שוב בקורס מותאם באותו סמסטר. השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי.