לקראת האבחון עליך לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת זאת:
לכבוד מרכז "מנע"ד"
מכללת לוינסקי לחינוך,
רח' שושנה פרסיץ 15, קריית החינוך, תל אביב
מיקוד 6937808
 1. אישור על תשלום של דמי הטיפול בפנייתך בסך 80 ₪
 2. אישור על תשלום בסך 1370 ₪ (משלים את סך עלות האבחון בסך – 1450 ₪).
 3. שאלון אישי לפונה בלשון זכר או נקבה, שיש להדפיס ולמלא.
 4. נא צרפו את המסמכים האלה:
  • תעודות בית ספר – יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותך)
  • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות
  • דוחות אבחון קודמים
  • תעודה של הבחינה הפסיכומטרית בתוספת ציון, אם נבחנתם בה
  • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
  • מסמכים אחרים הנוגעים לקשיים שבגינם פנית לאבחון, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות.
לתשומת לבך
יש לשלוח עותק ברור ולשמור ברשותך את המקור.
המסמכים לא יוחזרו.
 
 

 

 

אפשר לשלוח את המסמכים לפקס: 03-6901634

ולוודא ביום שלמחרת אם המסמכים התקבלו, בטלפון: 03-6901634.