מדור שכר לימוד מטפל בחיוב וגביית שכר לימוד מכלל הלומדים במכללה.

השירותים הניתנים:

  • גביית תשלום שכר לימוד באמצעות מזומן, שוברים, אשראי, הוראות קבע והמחאות
  • עדכון גובה שכר הלימוד בכרטיסי הגבייה בהתאם להנחיות משרד החינוך*
  • מתן מענה לסטודנטים בנושא שכר לימוד במייל ובטלפון

* המדור פועל כפוף לנקבע בחוברת שכר לימוד*

עדכון הוראת קבע באשראי:

שעות קבלת קהל:

בימים א'-ה' בשעות 9:30 -14:00

מענה טלפוני בשעות 8:30-9:30, 14:30-15:30

טלפון: 03-6901660

סטודנט יפנה למדור שכר לימוד באופן הבא:
יש לפתוח פנייה במערכת מידע אישי לסטודנט>>בקשות וערעורים>>פניות למדור שכ"ל

להסבר לחץ כאן

בקשתך תיענה במערכת המידע בתוך שבעה ימי עבודה.

לא הצלחת להשאיר פנייה? צור קשר עם מרכז התמיכה הטכנית בטלפון: 03-6902473.

 

טפסים שימושים:

טופס ויתור על שירותים להורדה
כתב התחייבות כספית להורדה

הוראת קבע לחיוב חשבון בנק

להורדה
הרשאה לחיוב חשבון לתלמידי שבתון – הסתדרות המורים להורדה
הרשאה לחיוב חשבון לתלמידי שבתון – ארגון המורים להורדה
הודעה על תקפות הוראת קבע משנת לימודים קודמת להורדה
טופס תשלום באמצעות כרטיס אשראי להורדה