מדור שכר לימוד מטפל בחיוב וגביית שכר לימוד מכלל הלומדים במכללה.

השירותים הניתנים:

  • גביית תשלום שכר לימוד באמצעות מזומן, שוברים, אשראי, הוראות קבע והמחאות
  • עדכון גובה שכר הלימוד בכרטיסי הגבייה בהתאם להנחיות משרד החינוך*
  • מתן מענה לסטודנטים בנושא שכר לימוד במייל ובטלפון

חוברת שכר לימוד
חוברת שכר לימוד לשנת תשפ"ב (2022-2021)

עדכון הוראת קבע באשראי:

שעות קבלת קהל:
בימים א'-ה' בשעות 9:30 -14:00
מענה טלפוני בשעות 8:30-9:30, 14:30-15:30
טלפון: 03-6901660

סטודנט יפנה למדור שכר לימוד באופן הבא:
יש לפתוח פנייה במערכת מידע אישי לסטודנט>>בקשות וערעורים>>פניות למדור שכ"ל
להסבר לחץ כאן
בקשתך תיענה במערכת המידע בתוך שבעה ימי עבודה.

לא הצלחת להשאיר פנייה? צור קשר עם מרכז התמיכה הטכנית בטלפון: 03-6902473.

 

טפסים שימושים:

טופס ויתור על שירותיםלהורדה
כתב התחייבות כספיתלהורדה
הוראת קבע לחיוב חשבון בנקלהורדה
הרשאה לחיוב חשבון לתלמידי שבתון – הסתדרות המוריםלהורדה
הרשאה לחיוב חשבון לתלמידי שבתון – ארגון המוריםלהורדה
הודעה על תקפות הוראת קבע משנת לימודים קודמתלהורדה

 

הודעה על פריסת שכר לימוד עד 60 החזרים