ראש מינהל סטודנטים – גב' אילנית דרור 

מינהל הסטודנטים היא יחידה מינהלית המאגדת את הטיפול בנושאים הבאים: תוכנית הלימודים במכללה, מערכת השעות, מעבר סטודנט משנה לשנה, שאלון עובד הוראה, בדיקת תיק אישי, הנפקת זכאויות, תעודות ואישורים שונים.

מינהל הסטודנטים מעניק שירות לסטודנטים בתכניות הבאות:

  • תואר ראשון – "בוגר בהוראה" .B.Ed
  • תואר שני – "מוסמך בחינוך" .M.Ed
  • תוכנית M.Teach
  • הסבת אקדמאים להוראה
  • הרחבת הסמכה להוראה
  • תוכנית המצוינות רג"ב, תוכנית המצטיינים לתואר "בוגר בהוראה" .B.Ed

 

שעות קבלת קהל:
ימים א'-ה' בשעות 10:00-8:00 וְ 16:00-13:00

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ה' בשעות 12:30-9:00

טלפון: 03-6902499
דוא"ל: office@l-w.ac.il

 

סטודנט יפנה למנהל סטודנטים באופן הבא:

יש לפתוח פנייה במערכת מידע אישי לסטודנט>> בקשות וערעורים>> פניות סטודנטים

להסבר לחץ כאן

בקשתך תיענה במערכת המידע בתוך שבעה ימי עבודה.

לא הצלחת להשאיר פנייה? צור קשר עם מרכז התמיכה הטכנית בטלפון: 03-6902473.

 

טפסים שימושים:

טופס ערעור על ציון להורדה
טופס הצהרה נלווית להגשת עבודות להורדה
טופס טיולים במערכת מידע לסטודנט למע' מידע
טופס בקשה לקבלת העתק תעודה/תואר/גיליון ציונים/אישור לימודים בעברית ו/או באנגלית  להורדה
מידע לסטודנט:
מידע ותקנון לסטודנט
חוברת שכר לימוד
פריסת תשלום