מידע על מלגות וסיוע כספי

סטודנט יקר,

עמוד זה מרכז את המידע על אודות מלגות ומענקים שונים הניתנים ללומדים לימודים אקדמיים לצורך קידום ההשכלה הגבוהה.

המבקשים לקבל ייעוץ בנושא מלגות וסיוע כספי מוזמנים לפנות למשרד דיקן הסטודנטים בטל' 03-6902424 או בדוא"ל  dean@levinsky.ac.il

 

מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחינוך

קמפוס: תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 5,000 ₪

מסגרת התנדבות: מלגת בית הספר של החופש הגדול

תנאי המלגה: המלגה עומדת על סך 50 שעות למשך עשרה ימים, כאשר כל סטודנט וסטודנטית יוכלו לבחור באופן גמיש את עשרת הימים שבהם יבצעו את הפעילות ההתנדבותית במסגרת המועדים שנקבעו.

קהלך יעד: סטודנטים בשנה ג' יוכלו להשתלב בתהליכי ההוראה .

סטודנטים בשנים א-ב-ג ישתלבו כתומכי ההוראה, להשלמת שעות התנסות בהוראה או מעורבות חברתית לצורך מלגה, לצד הצוות הקבוע ויפעלו במגוון דרכים:

  1. סיוע בעבודה פרטנית או קבוצתית, רגשית או לימודית, עם תלמידים אשר זקוקים לליווי צמוד יותר.
  2. הוראת תכני העשרה, בהתאם לכישורי תומך ההוראה ולתיאום הפרטני מול אנשי הצוות
  3. ליווי הכיתה בכללותה כאיש צוות נוסף המסייע לתלמידים

סוג מלגה: חיצונית

שעות התנדבות: 50

להגשת מועמדות חצו>> https://www.nuis.co.il/corona-grant/

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  4000$

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות יש לבדוק עם הקרן

קהל יעד:  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציו-אקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים

תנאי המלגה: שירות צבאי מתאים+ סוציו-אקונומי+ עד חמש שנים אחרי שירות צבאי  |  מעורבות חברתית

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות

קהל יעד:  אוכלוסייה כללית  |  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציואקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים ועוד

תנאי המלגה:  משתנה: צבאי, מוצא, תוכנית  |  מעורבות חברתית  |  ישנם מסלולים רבים

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר  |  מלגה חד- פעמית

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי מפעל הפיס

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  שכר לימוד מלא  |  הוצאות מחייה

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות  |  יש לבדוק עם הקרן

קהל יעד: חיילים בודדים עד שנתיים ממועד השחרור

תנאי המלגה:  מצב סוציו-אקונומי  |  מעורבות חברתית

שנות מימון: לכל שנות הלימוד בתואר

סוג:  מלגה חיצונית |  נוסף על כך 2000 ₪  דמי מחייה חודשיים

שעות התנדבות:  120

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 5,200 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות חינוך  |  יש לבדוק עם פר"ח

קהל יעד: מגוון

תנאי המלגה:  חונכות  |  מעורבות חברתית

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  120

*המידע נתון לשינויים על ידי פר"ח

קמפוס:  אילת

סכום לשנה: משתנה

מסגרת ההתנדבות:  מגוונות, יש לבדוק עם מרכז צעירים באילת

קהל יעד: תושבי העיר אילת

תנאי המלגה: על פי דרישות הקרן

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: על פי דרישות הקרן

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  7,000 ₪  |  500 ₪ תוספת לממשיכים לשנה שנייה

מסגרת ההתנדבות:  בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית  |  חונכות

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  50 שעות התנדבות  |  50 שעות הכשרה

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב

סכום לשנה:  5,000 ₪

מסגרת ההתנדבות: בתי ספר על-יסודיים כיתות ט עד יא

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  100

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  5,000 ₪ עד 6,200 ₪

מסגרת ההתנדבות:  בתי ספר יסודיים
ועל-יסודיים

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית במועדוניות בשעות אחר הצוהריים לתלמידים מצוינים

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב

סכום לשנה:  10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  פרוייקטים בקהילה

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית

שנות מימון: חד-שנתי

סוג: מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  בהתאם לדרישות הקרן

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: משתנה

מסגרת ההתנדבות:  

קהל יעד:  סטודנטים

תנאי המלגה: סטודנטים העומדים בקריטריון סיוע, שמילאו טופס מקוון עד לתאריך שנקבע וצירפו את האסמכתאות הנדרשות

שנות מימון: ניתן להגיש בקשה מדי שנה

סוג:  מלגה פנימית

שעות התנדבות: 

*המידע נתון לשינויים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך

מלגות וסיוע כספי ליוצאי אתיופיה או לעולים חדשים

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  שכר לימוד מלא  |  נוסף על כך, מעטפת סיוע לימודי

מסגרת ההתנדבות: סיוצאי אתיופיה או עולים חדשים עד גיל 28

קהל יעד:  סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני יוצאי אתיופיה או עולים חדשים עד גיל 28

תנאי המלגה:  יוצאי אתיופיה או עולים חדשים  |

עולים חדשים – עד שלוש שנים בארץ (לא כולל צבא)  |  יוצאי אתיופיה עד 15 שנה בארץ.

נדרשים לפתוח תיק במינהל הסטודנטים על פי המפורסם באתר משרד הקליטה

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: 120 שעות שח"ק (שירות חברתי קהילתי)

חשוב לדעת: סטודנטים לתואר מקבלים מעטפת לימודית וחברתית, טיולים, פעילויות העשרה, ליווי על ידי רכז ותמיכה לכל אורך התואר

*המידע נתון לשינויים על ידי מינהל הסטודנטים

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  10,000 ₪ נוסף על כך, מעטפת סיוע לימודי

מסגרת ההתנדבות:יוצאי אתיופיה עד גיל 28

קהל יעד:  סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני יוצאי אתיופיה או עולים חדשים עד גיל 28

תנאי המלגה:  יוצאי אתיופיה מעל 15 שנה בארץ.

נדרשים לפתוח תיק באתר משרד החינוך- מרום על פי המופיע באתר מרום ולעדכן את צוות הדיקנט

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: 40 שעות לשנה

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

  • שיעורי עזר הניתנים על ידי סטודנטים בקורסים שונים
  • יועץ אקדמי – סיוע בהתמודדות עם תכנים אקדמיים, עם עבודות ועם פרויקטים
  • התאמות למי ששפת אימו אינה עברית – הארכת זמן, מילון, התעלמות משגיאות כתיב
  • שיעורי עזר הניתנים על ידי בוגרים במתמטיקה, באנגלית, בהבעה עברית
  • סדנאות: ניהול זמן, כתיבת עבודה, מיזוג טקסטים, זיכרון

 

מלגות וסיוע כספי לחברה הערבית

קמפוס:  תל-אביב

סכום לשנה:  6,000 ₪

מסגרת ההתנדבות: סטודנטים מהחברה הערבית מלמדים על השפה והתרבות הערבית בבתי ספר יהודיים

קהל יעד: סטודנטים מהחברה הערבית

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  ימי שישי 12:00-8:00

סטודנט למען סטודנט – חונכות חברתית בקמפוס תל-אביב

התאמות למי ששפת אימו אינה עברית – הארכת זמן, מילון, התעלמות משגיאות כתיב

שיעורי עזר הניתנים על ידי בוגרים במתמטיקה, באנגלית, בהבעה עברית

סדנאות: ניהול זמן, כתיבת עבודה, מיזוג טקסטים, זיכרון

מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות

קהל יעד:  אוכלוסייה כללית  |  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציואקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים ועוד

תנאי המלגה:  משתנה: צבאי, מוצא, תוכנית  |  מעורבות חברתית  |  ישנם מסלולים רבים

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר  |  מלגה חד- פעמית

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי מפעל הפיס

מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים בתוכניות הסבת אקדמאים להוראה

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות

קהל יעד:  אוכלוסייה כללית  |  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציואקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים ועוד

תנאי המלגה:  משתנה: צבאי, מוצא, תוכנית  |  מעורבות חברתית  |  ישנם מסלולים רבים

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר  |  מלגה חד- פעמית

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי מפעל הפיס

הסדרי מימון נוחים – קרן שכ"ל

הסדרי מימון בתנאים ייחודיים וללא הצמדה לסטודנטים במכללת לוינסקי לחינוך. לפרטים ולהגשת בקשה:
https://www.sachal.co.il
03-9635856