מידע על מלגות וסיוע כספי

סטודנט יקר,

עמוד זה מרכז את המידע על אודות מלגות ומענקים שונים הניתנים ללומדים לימודים אקדמיים לצורך קידום ההשכלה הגבוהה.

המבקשים לקבל ייעוץ בנושא מלגות וסיוע כספי מוזמנים לפנות למשרד דיקן הסטודנטים בטל' 03-6902424 או בדוא"ל  dean@levinsky.ac.il

 

מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחינוך

מלגת סיוע לשנת הלימודים תשפ"א
לאור המציאות שנכפתה עלינו בהתמודדות עם נגיף קורונה, מכללת לוינסקי לחינוך מאפשרת לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי להגיש בקשה למלגת סיוע בתקופת קורונה לשנת הלימודים תשפ"א. בכוונת המכללה לסייע באמצעים שיש בידה לסטודנטים שנקלעו למצב כלכלי מורכב ולנסות להקל עליהם.
הקריטריונים לקבלת ההנחה מפורטים להלן.

 

מי יכול להגיש בקשה למלגה?

 • סטודנטים אשר עבדו לפחות שלושה חודשים קודם לתאריך 15.3.2020, ובידם מכתב פיטורים או מכתב הוצאה לחל"ת.
 • סטודנטים בשנת הלימודים תשפ"א שאינם מקבלים מימון באופן מלא על ידי גורמים אחרים, בין שאלה גורמים ממשלתיים כגון משרד החינוך, משרד העלייה והקליטה, משרד הביטחון, הביטוח הלאומי ובין שאלה גורמים מוסדיים כמו אימפקט, הישג ועוד.
 • סטודנטים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א בהיקף 10 ש"ש לפחות.
 • סטודנטים הלומדים במכינה הייעודית ואינם מקבלים מימון מלא ממשרד הביטחון או ממשרד החינוך.
 • סטודנטים המשלמים תשלומים נלווים בגין רווחת סטודנט.

הערה: יש לעמוד בכל התנאים הנזכרים מעלה.

 

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה?

 • א. מכתב פיטורים או מכתב הוצאה לחל"ת.
 • ב. פירוט חשבון עובר ושב החל מחודש 1.2020 עד 10.2020 (חודשים רצופים)
 • ג. כל אישור התומך במצב כלכלי, כגון אישור רווחה, אישור מהביטוח הלאומי, אישור על קבלת דמי אבטלה, קצבת שארים או קצבאות אחרות.

הערה: יש לצרף קובץ אחד (PDF) לכל סעיף.

 

עומדים בתנאי המלגה ובידכם כל המסמכים?
כעת מתקדמים לשלב הגשת בקשה למלגה

ההגשה תתאפשר החל מתאריך 1.11.2020 עד 19.11.2020. יש להגיש בקשה למלגת סיוע בתקופת קורונה באמצעות טופס מקוון. היכנסו לפורטל סטודנט>>אפשרויות נוספות>>מלגות>>מלגת קורונה

יש לצרף לבקשה את המסמכים שנזכרו לעיל ומסמכים תומכים נוספים ככל שיש בכך צורך.

 

חשוב לדעת

 • הודעה על זכאות או אי זכאות תישלח בדוא"ל ממשרד דיקן הסטודנטים.
 • סכום הסיוע תלוי בתקציב ובמספר הפונים.
 • המלגה תינתן בהתחשב במצב הסוציו-אקונומי של מגיש הבקשה.
 • סטודנט המגיש בקשה לסיוע יוכל לבקש לדחות תשלומים בסך 1,500 ₪ עד למועד קבלת הסיוע בפועל. לצורך כך, יגיש בקשה לדחיית תשלום בפורום שכר לימוד (היכנסו לפורטל סטודנט>>בקשות וערעורים>>פניות למדור שכ"ל) דחיית התשלום מחייבת ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד (הוראת קבע).

 

נמצאתם זכאים?

 • הסיוע יינתן בפועל עם תום סמסטר א' תשפ"א.
 • שיעור המלגה יקוזז מסכום שכר הלימוד לתשלום בגין שנת הלימודים תשפ"א.
 • במקרה של סטודנט אשר סיים לשלם את שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א, סכום המלגה יקוזז מתשלום שכר הלימוד לשנה הבאה. במקרה הצורך תופק המחאה.

קמפוס: כל הקמפוסים

סכום לשנה: נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך

מסגרת ההתנדבות :  אין

קהל יעד:  סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ולמוסדות להכשרת מורים | לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה והינם הורים לילד אחד לפחות ונכללים בתנאים מיוחדים

תנאי המלגה: סטודנט להשכלה גבוהה

שנות מימון מלגת סיוע לשנה"ל תשפ"א בלבד

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: אין

לפרטים ולהרשמה למלגה>>

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  4000$

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות יש לבדוק עם הקרן

קהל יעד:  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציו-אקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים

תנאי המלגה: שירות צבאי מתאים+ סוציו-אקונומי+ עד חמש שנים אחרי שירות צבאי  |  מעורבות חברתית

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות

קהל יעד:  אוכלוסייה כללית  |  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציואקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים ועוד

תנאי המלגה:  משתנה: צבאי, מוצא, תוכנית  |  מעורבות חברתית  |  ישנם מסלולים רבים

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר  |  מלגה חד- פעמית

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי מפעל הפיס

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  שכר לימוד מלא  |  הוצאות מחייה

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות  |  יש לבדוק עם הקרן

קהל יעד: חיילים בודדים עד שנתיים ממועד השחרור

תנאי המלגה:  מצב סוציו-אקונומי  |  מעורבות חברתית

שנות מימון: לכל שנות הלימוד בתואר

סוג:  מלגה חיצונית |  נוסף על כך 2000 ₪  דמי מחייה חודשיים

שעות התנדבות:  120

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 5,200 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות חינוך  |  יש לבדוק עם פר"ח

קהל יעד: מגוון

תנאי המלגה:  חונכות  |  מעורבות חברתית

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  120

*המידע נתון לשינויים על ידי פר"ח

קמפוס:  אילת

סכום לשנה: משתנה

מסגרת ההתנדבות:  מגוונות, יש לבדוק עם מרכז צעירים באילת

קהל יעד: תושבי העיר אילת

תנאי המלגה: על פי דרישות הקרן

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: על פי דרישות הקרן

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  7,000 ₪  |  500 ₪ תוספת לממשיכים לשנה שנייה

מסגרת ההתנדבות:  בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית  |  חונכות

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  50 שעות התנדבות  |  50 שעות הכשרה

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 4,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  לווי קבוצה של שלושה בני/בנות נוער בפעילות של הנצחת חלל צה"ל או חלל פעולת איבה שעות פעילות: אחה"צ, בתיאום עם התלמידים

קהל יעד:   סטודנט מן המניין במכללת לוינסקי לחינוך הלומד 75 שעות לפחות

תנאי המלגהשירות צבאי מתאים+ סוציו-אקונומי+ עד חמש שנים אחרי שירות צבאי  |  מעורבות חברתית

שנות מימון עד סוף 2020

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות 75:

*המידע נתון לשינויים על ידי התוכנית

המעוניינים נא לפנות אל אדיר במייל: adirzel@gmail.com

קמפוס:  תל-אביב

סכום לשנה:  5,000 ₪

מסגרת ההתנדבות: בתי ספר על-יסודיים כיתות ט עד יא

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  100

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  5,000 ₪ עד 6,200 ₪

מסגרת ההתנדבות:  בתי ספר יסודיים
ועל-יסודיים

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית במועדוניות בשעות אחר הצוהריים לתלמידים מצוינים

שנות מימון: לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב

סכום לשנה:  10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  פרוייקטים בקהילה

קהל יעד:  מגוון

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית

שנות מימון: חד-שנתי

סוג: מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  בהתאם לדרישות הקרן

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: משתנה

מסגרת ההתנדבות:  

קהל יעד:  סטודנטים

תנאי המלגה: סטודנטים העומדים בקריטריון סיוע, שמילאו טופס מקוון עד לתאריך שנקבע וצירפו את האסמכתאות הנדרשות

שנות מימון: ניתן להגיש בקשה מדי שנה

סוג:  מלגה פנימית

שעות התנדבות: 

*המידע נתון לשינויים על ידי מכללת לוינסקי לחינוך

קמפוס: תל-אביב

סכום לשנה: שכר לימוד מלא  |  הוצאות מחייה

מסגרת ההתנדבות: מטרת התכנית הינה להוות בתי אומנה לכלבים הממתינים לאימוץ, וכן לספק להם מחסה וטיפול, עד למציאת בית חם וקבוע.

הפרויקט פועל במרכז הארץ, והשנה לראשונה ייפתח גם בצפון!

קהל יעד: מגוון

תנאי המלגה: סטודנטים בשנת הלימודים תשפ"א ולפי הפרטים המפורטים בעמוד המלגה

שנות מימון :בהתאם לתנאי המגלה

סוג :מלגה חיצונית, 10,000 ₪

שעות התנדבות  25 :שעות שבועיות

לאתר המלגה הכנסו>>

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

מלגות וסיוע כספי ליוצאי אתיופיה או לעולים חדשים

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  שכר לימוד מלא  |  נוסף על כך, מעטפת סיוע לימודי

מסגרת ההתנדבות: סיוצאי אתיופיה או עולים חדשים עד גיל 28

קהל יעד:  סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני יוצאי אתיופיה או עולים חדשים עד גיל 28

תנאי המלגה:  יוצאי אתיופיה או עולים חדשים  |

עולים חדשים – עד שלוש שנים בארץ (לא כולל צבא)  |  יוצאי אתיופיה עד 15 שנה בארץ.

נדרשים לפתוח תיק במינהל הסטודנטים על פי המפורסם באתר משרד הקליטה

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: 120 שעות שח"ק (שירות חברתי קהילתי)

חשוב לדעת: סטודנטים לתואר מקבלים מעטפת לימודית וחברתית, טיולים, פעילויות העשרה, ליווי על ידי רכז ותמיכה לכל אורך התואר

*המידע נתון לשינויים על ידי מינהל הסטודנטים

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה:  10,000 ₪ נוסף על כך, מעטפת סיוע לימודי

מסגרת ההתנדבות:יוצאי אתיופיה עד גיל 28

קהל יעד:  סטודנטים לתואר ראשון או לתואר שני יוצאי אתיופיה או עולים חדשים עד גיל 28

תנאי המלגה:  יוצאי אתיופיה מעל 15 שנה בארץ.

נדרשים לפתוח תיק באתר משרד החינוך- מרום על פי המופיע באתר מרום ולעדכן את צוות הדיקנט

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות: 40 שעות לשנה

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

 • שיעורי עזר הניתנים על ידי סטודנטים בקורסים שונים
 • יועץ אקדמי – סיוע בהתמודדות עם תכנים אקדמיים, עם עבודות ועם פרויקטים
 • התאמות למי ששפת אימו אינה עברית – הארכת זמן, מילון, התעלמות משגיאות כתיב
 • שיעורי עזר הניתנים על ידי בוגרים במתמטיקה, באנגלית, בהבעה עברית
 • סדנאות: ניהול זמן, כתיבת עבודה, מיזוג טקסטים, זיכרון

 

מלגות וסיוע כספי לחברה הערבית

קמפוס:  תל-אביב

סכום לשנה:  6,000 ₪

מסגרת ההתנדבות: סטודנטים מהחברה הערבית מלמדים על השפה והתרבות הערבית בבתי ספר יהודיים

קהל יעד: סטודנטים מהחברה הערבית

תנאי המלגה:  מעורבות חברתית

שנות מימון:  לכל התואר

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  ימי שישי 12:00-8:00

סטודנט למען סטודנט – חונכות חברתית בקמפוס תל-אביב

התאמות למי ששפת אימו אינה עברית – הארכת זמן, מילון, התעלמות משגיאות כתיב

שיעורי עזר הניתנים על ידי בוגרים במתמטיקה, באנגלית, בהבעה עברית

סדנאות: ניהול זמן, כתיבת עבודה, מיזוג טקסטים, זיכרון

מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחינוך

קמפוס: תל-אביב

סכום לשנה: שכר לימוד מלא  |  הוצאות מחייה

מסגרת ההתנדבות: מטרת התכנית הינה להוות בתי אומנה לכלבים הממתינים לאימוץ, וכן לספק להם מחסה וטיפול, עד למציאת בית חם וקבוע.

הפרויקט פועל במרכז הארץ, והשנה לראשונה ייפתח גם בצפון!

קהל יעד: מגוון

תנאי המלגה: סטודנטים בשנת הלימודים תשפ"א ולפי הפרטים המפורטים בעמוד המלגה

שנות מימון :בהתאם לתנאי המגלה

סוג :מלגה חיצונית, 10,000 ₪

שעות התנדבות  25 :שעות שבועיות

לאתר המלגה הכנסו>>

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות

קהל יעד:  אוכלוסייה כללית  |  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציואקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים ועוד

תנאי המלגה:  משתנה: צבאי, מוצא, תוכנית  |  מעורבות חברתית  |  ישנם מסלולים רבים

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר  |  מלגה חד- פעמית

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי מפעל הפיס

מלגות וסיוע כספי לסטודנטים הלומדים בתוכניות הסבת אקדמאים להוראה

קמפוס: תל-אביב

סכום לשנה: שכר לימוד מלא  |  הוצאות מחייה

מסגרת ההתנדבות: מטרת התכנית הינה להוות בתי אומנה לכלבים הממתינים לאימוץ, וכן לספק להם מחסה וטיפול, עד למציאת בית חם וקבוע.

הפרויקט פועל במרכז הארץ, והשנה לראשונה ייפתח גם בצפון!

קהל יעד: מגוון

תנאי המלגה: סטודנטים בשנת הלימודים תשפ"א ולפי הפרטים המפורטים בעמוד המלגה

שנות מימון :בהתאם לתנאי המגלה

סוג :מלגה חיצונית, 10,000 ₪

שעות התנדבות  25 :שעות שבועיות

לאתר המלגה הכנסו>>

*המידע נתון לשינויים על ידי הקרן

קמפוס:  תל-אביב, אילת

סכום לשנה: 10,000 ₪

מסגרת ההתנדבות:  מסגרות מגוונות

קהל יעד:  אוכלוסייה כללית  |  לוחמים ותומכי לחימה  |  מעמד סוציואקונומי נמוך  |  משוחררים עד חמש שנים ועוד

תנאי המלגה:  משתנה: צבאי, מוצא, תוכנית  |  מעורבות חברתית  |  ישנם מסלולים רבים

שנות מימון:  לכל שנות הלימוד בתואר  |  מלגה חד- פעמית

סוג:  מלגה חיצונית

שעות התנדבות:  130

*המידע נתון לשינויים על ידי מפעל הפיס

הסדרי מימון נוחים – קרן שכ"ל

הסדרי מימון בתנאים ייחודיים וללא הצמדה לסטודנטים במכללת לוינסקי לחינוך. לפרטים ולהגשת בקשה:
https://www.sachal.co.il
03-9635856