הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר ראשון בחינוך לבית הספר העל יסודי


:ראשת התכנית

ד"ר גליה סמו

תואר ראשון בחינוך לבית הספר העל יסודי - ראש תוכנית תואר שני בחינוך מיוחד

דוא"ל:
galia.semo@levinsky.ac.il
מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


תואר: תואר ראשון בחינוך .B.Ed לבית הספר העל-יסודי.

תעודה: תעודת הוראה בהתמחות נבחרת (ביולוגיה, ספרות, אנגלית רב-גילי, לשון, תנ"ך, מתמטיקה) לכיתות ז' -י'.

מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך לבית הספר העל יסודי:

התכנית לתואר ראשון ותעודת הוראה לבית-הספר העל-יסודי מורכבת משלושה חלקים מרכזיים.


לימודי חינוך

קורסים בחינוך (16-13 ש"ש) - מהווים את התשתית העיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה ומותאמים בחלקם לצרכי ההוראה בגיל הנעורים בבית-הספר העל-יסודי. לימודי החינוך לקראת תואר ראשון בחינוך לבית הספר העל-יסודי נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, לימודי חינוך מיוחד, תכנון לימודים והערכה ומחשבת החינוך. קורסים לדוגמה: "היבטים פסיכולוגיים, פילוסופיים וסוציולוגיים בעבודת המחנך"; "רכישות מאוחרות של שפה"; "גישות ותפיסות ערך השונות בכיתה ההטרוגנית"; "הקבוצה כמערכת חברתית"; "המורה כמעריך"; "שיח ותיווך בתהליכי הוראה ולמידה"; "תיאוריות למידה וגישות בתכנון לימודים" ועוד. לימודי החינוך מתקיימים במסגרת החוג לחינוך.
 

התנסות בהוראה

התנסות בהוראה בתכנית לתואר ראשון בחינוך לבית-הספר העל-יסודי מתקיימת בכיתות הגבוהות בבית-הספר היסודי (כיתות ז'-ח'), בחטיבות-ביניים בכיתות ז'-ט' ובתיכונים בכיתות ט'-י'. בחלק מההתמחויות ההתנסות בהוראה מתקיימת בדגם של שיתופיות בין המסלול לבתי-הספר. במסגרות שיתופיות מוגבר הדיאלוג בין המכללה לבית-הספר, בין מורים, למדריכים ולסטודנטים. הסטודנטים שותפים מלאים לחיי בית-הספר ומעורבים בישיבות הצוותים החינוכיים והמקצועיים. ההתנסות בהוראה מלווה בתמיכה של מדריכים מתודיים המלווים את הסטודנטים לבתי-הספר, מסייעים בתכנון שיעורים, בצפייה ובמתן משוב לשם שיפור יכולות ההוראה. נוסף לכך, בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה, המלווה את ההתנסות בהוראה ומאפשר לסטודנטים להבנות ידע הקשור בדרכי הוראת המקצוע, בתכנון לימודים ובהערכה בזיקה לתכניות הלימודים בבתי-הספר ובהלימה לצרכים הייחודיים של אוכלוסיות שונות של תלמידים בכיתה ההטרוגנית. כמו כן, שיעורי ההדרכה עוסקים בהתמודדות עם קשיים בהוראת תחום הדעת ובניתוח אירועים, שעולים במהלך ההתנסות של הסטודנטים בהוראת נושאים שונים בכיתה. לימודי ההתנסות מתקיימים במסגרת המחלקה להוראה.

 

תואר ראשון בחינוך לבית הספר העל יסודי - תנאי קבלה לתואר ראשון

תואר ראשון בחינוך לבית הספר העל יסודי - על המכללה

תואר ראשון בחינוך לבית הספר העל יסודי - הווי סטודנטיאליהתמחות

לימודי ההתמחות בתכנית לתואר ראשון בחינוך לבית ספר על יסודי הם מרכיב מרכזי בתהליך ההכשרה. ההתמחות כוללת למידה אקדמית של תחום דעת, הנבחר על-ידי הסטודנט במבנה לימודים חד-חוגי (מתמטיקה; הוראת אנגלית; ביולוגיה), או של שני תחומי דעת בהומניסטיקה במבנה דו-חוגי. לימודי ההתמחות מבקשים לבסס את הידע של הסטודנטים בתחום הדעת ומדגישים את פיתוח החשיבה של הסטודנט בתחום ואת הקשר שבין ידע תחום הדעת לדרכי ההוראה בכיתה ההטרוגנית. בחוגים השונים נכללים קורסי מבואות, שיעורים מתקדמים, שיעורי בחירה (תלוי במספר הסטודנטים) וסמינריון. חלק מהקורסים משלבים טכנולוגיות למידה חדשניות, כגון שילוב של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק. התכנית מאפשרת בחירה התמחות באחד מהתחומים הבאים:

-מתמטיקה

-ביולוגיה

-הוראת אנגלית רב-גילי

-תנ"ך;לשון,ספרות עברית– דו-חוגי לבחירה שניים מתוך השלושה

נוסף לכך, לימודי אנגלית לרמת פטור (אנגלית למטרות אקדמיות) ולימודי עברית (לימודי יסוד בלשון) יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט

מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות.
 
ימי לימוד לפי התמחות:

התמחות

שנה פדגוגית

ימי לימוד במכללה

יום התנסות מעשית

ביולוגיה

א-ג

א, ב

ד

ד

ב

מתמטיקה

א-ג

א, ד

ב

ד

ד

ספרות-לשון

א-ג

א, ה, ב

ב או ד

ד

א, ה

לשון-מקרא

א-ג

א, ה, ב

ב או ד

ד

א, ה

ספרות-מקרא

א-ג

א, ה

ב או ד

ד

ה

אנגלית רב-גילי

א-ג

א, ה

ד

ד

ה

 

בנוסף, לימודי אנגלית לרמת פטור ולימודי עברית יילמדו בהתאם לרמת הסטודנט

מידע זה נתון לשינויים וייתכן שיבוצעו בו התאמות

ט.ל.ח


מועדי תחילת לימודים: אוקטובר, סמסטר אביב
לצפייה בלוח אקדמי לחץ כאן


משך הלימודים:

4 שנים, בשנה הרביעית ישולב סטאז' בהוראה


שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.


הרשמה לתואר שני בחינוך בעיצומה