אייקון סגל

ראש המרכז

ד"ר נעה לאור
דוא"ל:  noa.laor@l-w.ac.il

על אודות המרכז לגיל הרך

המרכז לגיל הרך במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט הוקם במטרה לקדם במגוון דרכים את איכות החינוך-טיפול במסגרות חינוכיות לגיל לידה-שלוש.
חוקרים מכל התחומים ברחבי העולם מסכימים לגבי מידת חשיבותן של השנים הראשונות בחיים להתפתחות האדם. ליכולות ולמיומנויות הנרכשות בשנים אלו יש השלכות מרחיקות לכת על המשך חייו ותפקודו של האדם בחברה. בהשוואה למדינות אירופה וצפון אמריקה מדינת ישראל מתאפיינת בשיעורים גבוהים של ילודה, תעסוקת נשים בשוק העבודה והשתתפות תינוקות ופעוטות במסגרות חינוכיות, למשך שעות ארוכות במהלך כל יום. נוסף על כך, על פי דוחות המוסד לביטוח לאומי בעשור האחרון, מדינת ישראל מאופיינת בפערים סוציו-אקונומיים גדולים ובשיעור של יותר מ-30% מהילדים מלידה עד גיל 17 החיים בעוני.
שעות השהות הארוכות של תינוקות ופעוטות במסגרות החינוכיות, כמו גם שיעורי העוני הגבוהים, מטילים על המסגרות החינוכיות אחריות כבדה למניעת פערים. לשם כך יש צורך במסגרות שבהן איכות החינוך-טיפול גבוהה וכוללות אנשי צוות מוכשרים ברמה גבוהה.

כחלק ממדיניות הקידום של איכות החינוך-טיפול המרכז לגיל הרך עוסק בהכשרת צוותים חינוכיים במסגרות לגיל לידה-שלוש. במרכז מתקיימות הכשרות למחנכות, למנהלות מעונות-יום (בשיתוף עם התוכנית לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך) ולייעוץ והדרכה חינוכית. מטרת ההכשרות להכשיר נשות מקצוע מעולות תוך חיבור בין הידע והפרקטיקה הקיימים במכללות להוראה לבין תיאוריות ומחקרים עדכניים בתחומי הפדגוגיה וההתפתחות בגיל הרך. נוסף על כך, שואף המרכז לקדם מדיניות חינוכית בתחומי הגיל הרך באמצעות ארגון ימי עיון וכנסים, עידוד מחקר בתחומי לידה-שלוש ופרסום של טורי דעה וניירות עמדה בנושאים הנוגעים לחינוך ילדים מגיל לידה עד גיל שמונה.

ד"ר נעה לאור, ראש המרכז
בראש המרכז לגיל הרך עומדת ד"ר נעה לאור, המתמחה באיכות חינוך-טיפול במסגרות חינוכיות לגיל לידה-שלוש. הניסיון המקצועי של ד"ר לאור כולל הדרכה חינוכית במסגרות לידה-שלוש, הדרכה פדגוגית של סטודנטיות במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ובתוכנית שוורץ באוניברסיטה העברית. במקביל היא מרצה בנושאי הגיל הרך במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ובאוניברסיטת בר-אילן בתוכנית להתפתחות הילד. במשך 15 השנים האחרונות ד"ר לאור ייעצה לאגף מעונות-יום ומשפחתונים בנושאי קידום איכות החינוך-טיפול במעונות-היום.