ימי הולדת

wine-glass-24
ברכות לדליה טל לרגל יום ההולדת
22/08
wine-glass-24
ברכות לשלומית אלבוחר קרינר לרגל יום ההולדת
22/08
wine-glass-24
ברכות להינדי שטרן לרגל יום ההולדת
22/09
להרחבה