25.05.2020
יום שני
קמפוס תל אביב

תשלום למבחן מימד

25.05.2020 בשעה
27.07.2020
יום שני
17.10.2020
שבת
20.10.2020
יום שלישי
15:30-14:00

טקס פתיחת שנת הלימודים בקמפוס אילת

אוכלוסיית יעד: שנה א' בתואר ראשון באילת מקום: קמפוס אילת אחראי: קמפוס אילת
20.10.2020 בשעה 15:30-14:00