04.08.2020
יום שלישי
11:30-08:00

תשלום דמי רישום חוי תשפ"א

04.08.2020 בשעה 11:30-08:00
16.06.2021
יום רביעי
17:00-08:00
16.06.2021
יום רביעי
14:00-09:00