09.10.2018
יום שלישי
14:00-12:00

יום אוריינטציה לשנה א' סדירים בקמפוס אילת

אוכלוסיית היעד: שנה א' סדירים בקמפוס אילת יתקיים בקמפוס אילת באחריות קמפוס אילת
09.10.2018 בשעה 14:00-12:00
09.10.2018
יום שלישי
15:30-14:15

יום אוריינטציה לאקדמאים בקמפוס אילת

אוכלוסיית היעד: אקדמאים בקמפוס אילת יתקיים בקמפוס אילת באחריות קמפוס אילת
09.10.2018 בשעה 15:30-14:15
14.10.2018
יום ראשון
10:00-09:00
קמפוס תל אביב

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

אוכלוסיית היעד: שנה א' בתואר ראשון באודיטוריום באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי להזמנה>>    
14.10.2018 בשעה 10:00-09:00
14.10.2018
יום ראשון
14:30-13:00
קמפוס תל אביב

מסיבת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים
14.10.2018 בשעה 14:30-13:00
15.10.2018
יום שני
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

בזאר 15.10.2018

אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים  
15.10.2018 בשעה 17:00-08:00
16.10.2018
יום שלישי
10:00-09:00
קמפוס תל אביב

טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט בתוכנית חרדיות

אוכלוסיית היעד: סטודנטיות בתוכנית חרדיות באודיטוריום באחריות ד"ר רבקי גדות  
16.10.2018 בשעה 10:00-09:00
16.10.2018
יום שלישי
18:00-12:00
קמפוס תל אביב

פתיחת תוכנית מורים מובילים מחוז התיישבותי

אוכלוסיית היעד: מורים מובילים 16:00-12:00 באולמות ג-ד 18:00-16:00 בחדרים שיפורסמו בהמשך באחריות ד"ר רונית רוזנשיין להרשמה>>  
16.10.2018 בשעה 18:00-12:00