טיפול בפרט בתחום האקדמי  

סטודנט המרגיש צורך לשתף את הדקאנית בבעיה הקשורה בתחום לימודיו מוזמן לפנות לדקאנית.
הבעיה יכולה להתייחס לקשיים בלמידה, קשיים בשפה, קשיים ביצירת תקשורת עם מרצה זה או אחר וכו'.
בעיה בתחום האקדמי יש להפנות תחילה למרצה, אחר כך לראש החוג או לראש המסלול. רק אם הבעיה לא באה על    פתרונה או התשובה אינה מספקת יש לפנות לדקאנית הסטודנטים וזו תחליט האם יש מקום להתערבותה בנושא. במקרים מסוימים תפנה הדקאנית את הבעיה למשנה    לראש המכללה לעניינים אקדמיים/לראש המכללה.

לרשות הסטודנטים עומד מית"ר- מרכז ייעוץ ותמיכה רב-תחומי לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים. מרכז זה עוסק במתן התאמות למבחנים, הדרכה אישית בנושא ארגון זמן, ארגון מידע, אסטרטגיות למידה ועוד.
בראש המרכז עומדת ד"ר דגנית הופנברטל חדר 200 ב'
טלפון 03-6901509

 

טיפול בפרט בתחום הכלכלי

סטודנט הנמצא בקשיים כלכליים מוזמן לפנות אל הדקאנית ולקבל עזרה. בסמכותה של הדקאנית לאפשר לסטודנט אחת מבין האפשרויות הבאות: פריסת תשלומים, דחיית תשלום, הגשת טופס בקשה להנחה בשכר לימוד, ועוד.
להורדת טופס בקשה להנחה >>

כל סטודנט רשאי:  

  1. להיכנס לאתר האינטרנט http://www.milgot.co.il/ ולחפש מלגה התואמת את צרכיו.
  2. להשתלב בפרויקט פר"חwww.perach.org.il המכסה כמחצית שכר הלימוד.

דרך אחרת היא לעקוב אחר פרסומי הרשויות המקומיות ולאתר מלגה מתאימה.
באופן קבוע יפורסמו באתר הדקאנית ובלוח המודעות שליד משרד הדקאנית מלגות מגורמים שונים.

 

טיפול בפרט בתחום האישי
סטודנט המרגיש מצוקה אישית (מצבי משבר, מחלה, תאונה, לחץ, חרדה וכו') מוזמן לפנות לשיחה עם הדקאנית.
לרשות הסטודנט עומדת פסיכולוגית קלינית  אליה ניתן לפנות ללא פניה קודמת לדקאנית  וללא תשלום.
הפנייה לפסיכולוגית היא ביוזמת הסטודנט והיא חסויה בפני כל גורמי המכללה.
הפסיכולוגית הקלינית – גב' סימה גרובס במס' טלפון: 054-3131600  מומלץ לשלוח וואטסאפ.
סטודנט החייב בשרות מילואים רשאי להגיש בקשה לולת"ם לדחייה/לקיצור או לביטול שירות המילואים. הבקשה תוגש מידית עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ-45 יום לפני תחילת השרות.

טיפול בפרט בתחום המנהלתי 
סטודנט רשאי לפנות לדקאנית גם בתחום הקשור לאחת מיחידות המינהל (גזברות, רישום, בטחון, מחשבים וכו').

חברה בוועדת משמעת
הדקאנית משמשת כחברת ועדת משמעת לגבי התנהגות בלתי נאותה של סטודנטים. קודם זימון הסטודנט לוועדת משמעת ייערך לו ברור על ידי דקאנית הסטודנטים.

קשר עם אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטיםהיא גוף המייצג את הסטודנטים בפני מוסדות המכללה ומארגנת פעילויות חברה ותרבות.
מיקומה – חדר 330, טל':  03-6902455
דואר אלקטרוני : lev-aguda@macam.ac.il
הצטרפות לאגודה מעניקה הטבות רבות כגון: כרטיס סטודנט, ייעוץ משפטי, ייעוץ כלכלי, הצעות למקומות עבודה וכו'.