תחומי אחריות

טיפול בפרט בתחום האקדמי

סטודנט המרגיש צורך לשתף בבעיה הקשורה בתחום לימודיו מוזמן לפנות לדיקנט.
הבעיה יכולה להתייחס לקשיים בלמידה, קשיים בשפה, קשיים ביצירת תקשורת עם מרצה זה או אחר וכו'.
בעיה בתחום האקדמי יש להפנות תחילה למרצה, אחר כך לראש החוג או לראש תוכנית. רק אם הבעיה לא באה על פתרונה או התשובה אינה מספקת יש לפנות לדיקנית הסטודנטים וזו תחליט האם יש מקום להתערבותה בנושא. במקרים מסוימים תפנה הדיקנית את הבעיה לדיקן הפקולטה, לרקטור או לנשיאת המרכז האקדמי .

לרשות הסטודנטים עומד מית"ר- מרכז ייעוץ ותמיכה רב-תחומי לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים. מרכז זה עוסק במתן התאמות למבחנים, הדרכה אישית בנושא ארגון זמן, ארגון מידע, אסטרטגיות למידה ועוד.
בראש המרכז עומדת ד"ר דגנית הופנברטל חדר 200 ב'
טלפון 03-6901509

טיפול בפרט בתחום הכלכלי

סטודנט הנמצא בקשיים כלכליים מוזמן לפנות אל הדיקנט ולקבל עזרה. בסמכותה של הדיקנית לאפשר לסטודנט אחת מבין האפשרויות הבאות: פריסת תשלומים, דחיית תשלום, הגשת טופס בקשה להנחה בשכר לימוד, ועוד.
כל סטודנט רשאי:

  1. להיכנס לאתר האינטרנט http://www.milgot.co.il/ ולחפש מלגה התואמת את צרכיו.
  2. להשתלב בפרויקט פר"חwww.perach.org.il המכסה כמחצית שכר הלימוד.

דרך אחרת היא לעקוב אחר פרסומי הרשויות המקומיות ולאתר מלגה מתאימה.
באופן קבוע יפורסמו באתר הדיקנט ובלוח המודעות שליד משרד הדיקנט מלגות מגורמים שונים.

טיפול בפרט בתחום האישי
סטודנט המרגיש מצוקה אישית (מצבי משבר, מחלה, תאונה, לחץ, חרדה וכו') מוזמן לפנות לשיחה עם הדיקנית או עם סגניתה.
סטודנט החייב בשרות מילואים רשאי להגיש בקשה לולת"ם לדחייה/לקיצור או לביטול שירות המילואים. הבקשה תוגש מידית עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ-45 יום לפני תחילת השרות.

טיפול בפרט בתחום המנהלתי
סטודנט רשאי לפנות לדיקנט גם בתחום הקשור לאחת מיחידות המינהל (גזברות, רישום, בטחון, מחשבים וכו').

משקיפה בוועדת משמעת
דיקנית הסטודנטים משמשת כמשקיפה בוועדת משמעת לגבי התנהגות בלתי נאותה של סטודנטים.

קשר עם אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים היא גוף המייצג את הסטודנטים בפני מוסדות המרכז האקדמי ומארגנת פעילויות חברה ותרבות.
אגודת הסטודנטים – קמפוס לוינסקי

מיקום: חדר 229, טלפון: 03-6902455

דוא"ל: aguda@l-w.ac.il

הצטרפות לאגודה מעניקה הטבות רבות כגון: ייעוץ משפטי, ייעוץ כלכלי, הצעות למקומות עבודה וכו'.