אודות המכללה

אודות המכללה

הרשמה ליום הסגל לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח 16.10.2017

הזמנה

יום הסגל האקדמי לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
יום שני 16 באוקטובר 2017, כ"ו בתשרי תשע"ח
באודיטוריום


---------------------------------------------------------------------------
9:00-8:30       התכנסות (רחבת האודיטוריום)

10:00-9:00     דברי פתיחה:  פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה
                                            ד"ר יעל קמחי, רקטור בפועל
11:20-10:00   חלק א': 
                     
קבוצות א, ב, ג: קבוצות דיון בנושא חינוך פוליטי 
                                             (אולמות ג, ד, ה)
                      קבוצות ד, ה, ו: צפייה בהצגה "השימוע" (חדר הסגל)

11:45-11:20  
הפסקה

13:05-11:45   חלק ב': 
                     
קבוצות א, ב, ג: צפייה בהצגה "השימוע" (חדר הסגל)
                      קבוצות ד, ה, ו: קבוצות דיון בנושא חינוך פוליטי
                                             (אולמות ג, ד, ה)         

14:30-13:05   ארוחת צהריים (ברחבת האולמות)
---------------------------------------------------------------------------


הדיונים בקבוצות זהים וההרשמה אליהן מראש נדרשת לצורך הסדרת מספרי המשתתפים בלבד


* שדות חובה

* שם מלא:
* דואר אלקטרוני:
* מס טלפון:
* סוג סגל: סגל אקדמי
סגל מנהלי
* קבוצה 2: דיון 10:00 הצגה 11:45
* אנא הזן את הספרות: