שתי סטודנטיות

הפקולטה לחינוך

הפקולטה פועלת לפיתוח ולעיצוב הכשרת מורים עוצמתית (Powerful Teacher Education) על בסיס תיאוריות עכשוויות בחינוך ובהכשרת מורים ולמען פיתוח מורה אקדמאי ידען (knowledgeable), מיומן (Skilled), אכפתי ומהוקשר בחברה ובתרבות, אקדמי (academic) בתפיסת עולמו ובעל מסוגלות להתפתח מקצועית על בסיס תובנות מחקריות (research practitioner) זאת, במסגרת לימודי חינוך והוראה בתואר הראשון .B.Ed ובתואר השני בתוכניות .M.Ed ובתוכנית .M.Teach

הפקולטה מציבה בסיס איתן ומתקדם ללימודי החינוך וההתנסות בהוראה בתואר הראשון בכל תחומי ההכשרה:

בלימודים מתקדמים בתואר השני:

עוד שואפת הפקולטה להשפעה על עיצוב מדיניות הכשרת המורים והחינוך בישראל, על בסיס הפרקטיקה הנצברת בעבודת הפקולטה הן בתוך המכללה הן בשדה, בעדויות מחקריות ובידע תיאורטי ומחקרי של אנשי הסגל.


למידע על תארים נוספים:

צילום מכללה

תואר ראשון בחינוך B.Ed

pix

צילום מכללה

תואר שני בחינוך .M.Ed

pix

פרטי החוג
צוות

דיקנית הפקולטה

ד"ר רבקה הלל לביאן

שתי סטודנטיות

ראש מנהל

טל: 03-6901502