01.04.2019
יום שני
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

איסוף מוצרי מזון למשפחות נזקקות לפסח

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים באחריות אגודת הסטודנטים
01.04.2019 בשעה 16:00-08:00
09.04.2019
יום שלישי

מסע לפולין

באחריות אגודת הסטודנטים
09.04.2019 בשעה
10.04.2019
יום רביעי
16:00-14:00
קמפוס תל אביב

אירועי ביצוע

אוכלוסיית היעד: חלק מתלמידי הפקולטה לפי קביעת המרצים לנגינה ופיתוח קול חדרים: 418, 410, 411 באחריות ד"ר צילה שורץ מדיני
10.04.2019 בשעה 16:00-14:00
10.04.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

יום למידה בתוכנית חינוך לשוני - הרצאה: 2025 מרחבי למידה והוראה מקדמי חדשנות - מרחבים מאיצי מיומנויות פדגוגיות עדכניות במאה ה-21 בתרבויות שונות, ד"ר יעל מילוא שוסמן

אוכלוסיית היעד: סטודנטים ומרצים בתוכנית חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית באולם ד באחריות ד"ר עינב ארגמן
10.04.2019 בשעה 16:00-14:30
10.04.2019
יום רביעי
19:30-18:00
קמפוס תל אביב

מפגש עם משורר הבית לשנת תשע"ט ארז ביטון - 10.4.2019

מיועד לעולים לגמר בתחרות הלחנת שירי משורר הבית לשנת תשע"ט בחדר 408 באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי
10.04.2019 בשעה 19:30-18:00