23.10.2022
יום ראשון
10:00-09:00

טקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

23.10.2022 בשעה 10:00-09:00
23.10.2022
יום ראשון
12:30-11:30

אגודת הסטודנטים: מסיבת פתיחת השנה

שימו לב, שיעור 6-5 יתחיל בשעה 12:30 (ולא בשעה 12:00) ויסתיים בשעה 13:30  
23.10.2022 בשעה 12:30-11:30