25.10.2022
יום שלישי
14:00-09:00

יום אוריינטציה לתוכניות הרשותיות

באולם ד בקמפוס לוינסקי
25.10.2022 בשעה 14:00-09:00
25.10.2022
יום שלישי
10:00-09:00

טקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג בתוכנית לנשים חרדיות

באודיטוריום קמפוס לוינסקי
25.10.2022 בשעה 10:00-09:00