מרכז מית"ר מעניק לסטודנטים הזכאים לתמיכתו את השירותים האלה:

 1. מתן הנחיות וייעוץ כללי לסטודנטים הזקוקים להנגשה אקדמית (מועמדים למכללה וסטודנטים בפועל) בנוגע לקבלת זכאות להתאמות בדרכי למידה והיבחנות.
 2. מתן סיוע פרטני בבעיות, כגון ארגון ותכנון זמן, ייעול אסטרטגיות הזיכרון, ארגון מערכת הלימודים, סיוע בהבעה ובניסוח בשפה דבורה וכתובה, סיוע בהכנת מטלות וחומרי למידה, בהכנה לבחינות וכן ביצירת רשת חברתית.
 3. עריכת סדנאות לשיפור מיומנויות למידה.
 4. הפעלת פרויקטים של חונכות אישית.
 5. הפניה לקורסים מותאמים לצרכים לימודיים ייחודיים המיועדים לסטודנטים הזכאים לשירותי מרכז התמיכה.
 6. הפניה למפגשי תמיכה בקורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה ועוד.
 7. הפניה לשירותי ייעוץ המנוהלים במכללה על ידי מומחים בטיפול רגשי.
 8. הכנה להשתלבות בשוק התעסוקה, ובכלל זאת סיוע בפנייה למשרד החינוך במציאת עבודה במערכת החינוך.
 9. קידום המודעות לצורך בהנגשה אקדמית – בסיוע ועד הסטודנטים של מית"ר.
 10. מתן הנחיות וייעוץ כללי לסגל האקדמי והמינהלי בנושא הנגשה אקדמית.
 11. מתן הדרכה בנוגע לשימוש בטכנולוגיות מסייעות, ובכללן תוכנות הקראה, תוכנות לארגון זמן, תוכנות ללימוד הקלדה עיוורת, תוכנות לכתיבה מתמטית וגרפית, התאמת ציוד לסביבת לימודים ארגונומית.
 12. אספקה, תחזוקה והפעלה של אמצעי עזר ושירותי עזר הנדרשים לסטודנטים הזקוקים להנגשה אקדמית.
 13. תמיכה בסטודנטים עולים.
 14. עמידה בקשר עם אגף השיקום בביטוח הלאומי.
 15. חדר הסבה וחדרי לימוד אישיים לרשות סטודנטים זכאים.

הנחיות להגשת בקשה לקבלת התאמות בדרכי למידה והיבחנות

בקשת התאמות בדרכי למידה והיבחנות.

סטודנטים המעוניינים לקבל התאמות בדרכי למידה והבחנות מתבקשים לשלוח למזכירות מית"ר (מרכז הייעוץ והתמיכה בסטודנטים עם צרכים מיוחדים) mll@l-w.ac.il את המסמכים הבאים:

 • במקרה של לקות למידה יש להציג דוח אבחון תקף (עד חמש שנים) ממכון אבחון מוכר או דוח אבחון מת"ל – ממרכז "מנעד" הפועל במכללת לוינסקי לחינוך או מאחד ממכוני מת"ל הפועלים במוסדות אקדמיים אחרים. חלק מהסטודנטים הלומדים במכינה זכאים לקבל ממשרד הביטחון החזר חלקי של עלות האבחון. מומלץ לפנות ליועצים של המכינה כדי לברר על אודות הזכאות ואופן מימושה.
 • במקרה של הפרעת קשב וריכוז, מוגבלות פיזית, חושית או מגבלה רפואית אחרת יש להציג אישור עדכני מהגורם הרפואי המטפל (האישור חייב להיות תקף עד לשלושה חודשים אחרונים מן הפנייה למרכז). אפשר להציג גם תעודת עיוור או תעודה רשמית אחרת המעידה על הלקות.

האבחונים והאישורים הרפואיים יועברו לוועדת ההתאמות לדרכי למידה והיבחנות. ההחלטה על ההתאמות תישלח בדוא"ל לסטודנט הפונה ותועבר למינהל הסטודנטים.

הליך קבלת ההתאמות נמשך לפחות חודש, לכן חשוב לשים לב למועדים האלה.

כדי לקבל זכאות ללמוד בקורסים מותאמים באנגלית ובשפת ההוראה (לשון עברית) רצוי לשלוח את האישורים או את האבחונים הנדרשים בעת הקבלה למכללה, או לפחות חודשיים לפני תחילת שנת הלימודים או הסמסטר השני.

כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר
יש להגיש את האישורים או את האבחונים למרכז התמיכה עד 45 יום לפני תום כל סמסטר בכל שנת לימודים. לאחר תאריך זה המרכז יטפל במקרים חריגים בלבד.

 

מי זכאי להתאמות בדרכי היבחנות?

סטודנטים או מועמדים ללימודים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה או כבעלי לקות קשב וריכוז וסטודנטים המתקשים בלימודים ושואלים את עצמם אם הסיבה לכך היא לקות למידה – מוזמנים לפנות למית"ר לקבלת ייעוץ.

ערעור על ההחלטות של ועדת ההתאמות סטודנטים שבקשתם לקבל התאמות נדחתה באופן מלא או חלקי, זכאים להגיש ערעור לוועדת ערר על החלטת ועדת ההתאמות בנוגע להתאמות בדרכי למידה שנקבעו לסטודנט. הערעור יובא לדיון בוועדת הערעורים המתכנסת כמה פעמים בכל סמסטר. את המכתב יש להגיש למשרד דיקנית הסטודנטים. ניתן לערער פעם אחת בלבד.

 

מימוש ההתאמות

ההתאמות הבאות מחייבות תיאום מיוחד לפני כל תקופת בחינות:

 • בחינה בחדר המכיל מעט משתתפים
 • הקלדה במחשב
 • הקראה בעברית
 • הקראה במבחני אנגלית לצרכים אקדמיים
 • התאמות בהתאם להמלצת גורם רפואי (כגון הגדלת טופס בחינה, התאמת כיסא ושולחן וכדומה)

סטודנטים המעוניינים לממש את זכאותם להתאמות מיוחדות בבחינות יעשו זאת באופן עצמאי במערכת המידע לסטודנט, בהתאם להודעה על תאריכים בהם נפתחת המערכת. לאחר תאריכים אלה תינעל המערכת ולא ניתן יהיה לבקש ההתאמות או לערוך שינויים בהתאמות שנבחרו במערכת המידע.

לקבלת הסבר נוסף, מוזמנים לפנות למזכירות המרכז, חדר 129 טלפון: 036901634

mll@l-w.ac.il

תודה מראש על שיתוף הפעולה.

הערות:

 1. במקרה שהתכנון להגיע למבחן לא יוצא אל הפועל יש להודיע מראש למזכירות מית"ר ולדיקנית הסטודנטים עד 24 שעות לפני הבחינה. סטודנטים שיבקשו התאמה ולא יגיעו לממש אותה מבלי שהודיעו על כך במועד, ישלמו קנס של 50 ₪.

במהלך תקופת הבחינות (מועדי א+ב) יתפרסם באתר מית"ר מידע על אפשרויות נגישות שונות, כגון היכן אפשר לקבל את המחשב הנייד להקלדה. אנא, היכנסו לאתר והתעדכנו.

אם ברצונכם לקבל הסבר נוסף, פנו נא למזכירות המרכז, חדר 129 טלפון: 036901634.

mll@l-w.ac.il

תודה מראש על שיתוף הפעולה.

בהצלחה בבחינות! 

צוות מית"ר


התאמות בדרכי היבחנות הנהוגות במכללת לוינסקי לחינוך:

 • תוספת זמן
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • הקראה
 • הקלדה במחשב
 • היבחנות בחדר שקט
 • התאמות בהתאם להמלצת גורם רפואי (כגון הגדלת טופס בחינה, התאמת כיסא ושולחן וכדומה)

קורסים מותאמים לסטודנטים הזכאים לנגישות אקדמית

הקורסים המותאמים מיועדים לסטודנטים הזכאים לנגישות אקדמית, שקיבלו זכאות ממית"ר

 • בקורסים המותאמים מספר הסטודנטים קטן מאשר בקורסים רגילים מקבילים.
 • הסגל המלמד בקורסים אלה מודע לצורכי הסטודנטים, והוא מנסה להתאים את דרכי ההוראה לצרכים המיוחדים של הסטודנטים.
 • קורסים מותאמים מתקיימים בשפת ההוראה (לשון עברית) ובאנגלית לפטור אקדמי.
 • רמת הקורסים בלשון העברית ורמת אנגלית לפטור נקבעות בעת קבלת הסטודנט ללימודים, ולפי רמה זו נקבע מספר קורסי היסוד שעל הסטודנט ללמוד.

כל סטודנט יכול לצפות במידע על מספר הקורסים שהוא נדרש ללמוד במאזן הלימודים המופיע באתר המכללה (בתוך אתר "מידע לסטודנט". הרמה מופיעה תחת התחום לשון או אנגלית בעמודת "נדרש").
הרמות בלשון עברית: רמה נמוכה – 6 קורסים; רמה בינונית – 4 קורסים; רמה גבוהה – 2 קורסים
הרמות באנגלית: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א, מתקדמים ב.

חשוב לזכור,

הרשמה מוקדמת מאפשרת למינהל הסטודנטים לנסות לשבץ את הקורסים המותאמים בדרך הנוחה ביותר לסטודנט. לכן סטודנט המעוניין בקורסים מותאמים מתבקש לפנות למית"ר בהקדם האפשרי: mll@l-w.ac.il
למרות השתדלותנו ורצוננו לשבץ את הקורסים המותאמים במערכת השעות הכללית של הסטודנט בדרך הטובה ביותר, קורס מותאם עלול ליצור "חלון" במערכת השעות או הגעה מיוחדת ביום ובשעה אחרים.
אם סטודנט חוזר בו ומוותר על שיבוצו בקורס מותאם, המכללה לא תוכל להתחייב לשבצו פעם נוספת בקורס מותאם באותו הסמסטר. השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי.


שירותי ייעוץ של מומחים בטיפול רגשי במכללה

ניתן לפנות בבקשה לתמיכה למזכירות המרכז חדר 129
טלפון: 036901634 | מייל mll@l-w.ac.il

ניתן לראות גם בדף דיקנט הסטודנטים https://www.levinsky.ac.il/שירות-פסיכולוגי/


סיוע בפנייה למשרד החינוך בנוגע למציאת עבודה במערכת החינוך

ניתן לפנות בבקשה לתמיכה ולצורך הכוונה לקבלת התאמות בעבודה למזכירות המרכז חדר 129
טלפון: 036901634 | מייל mll@l-w.ac.il

ראו איגרת מצורפת:

לכבוד

הסטודנטים במוסדות ההכשרה להוראה

הנדון: התאמות לסטודנטים עם מוגבלות, לקראת השמה לעבודה במערכת החינוך

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 קובע כי אסור להפלות אדם בשל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, ובלבד שהוא כשיר למלא את התפקיד. כמו כן, מקום העבודה נדרש לבצע התאמות לצורך שילוב העובד, כל עוד לא מוטל בכך נטל בלתי סביר על המעביד. עוד עוסק החוק בחובת ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה ובדרכים לקידום הייצוג ההולם, בין היתר, על ידי מתן העדפה מתקנת.

החובה לשלב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה מושתתת על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם, על ההכרה בעקרון השוויון ועל ההכרה בעקרון כבוד הבריות.

מערכת החינוך נדרשת לשמש דוגמה בכל הנוגע ליחס הראוי לאנשים עם מוגבלות. מערכת החינוך משלבת בתוכה תלמידים עם מוגבלויות שונות, וראוי שגם בקרב עובדי ההוראה ישתלבו מורים עם מוגבלויות. אנו סבורים שככל שהתלמידים במערכת החינוך ייחשפו לשילוב של עו"ה עם מוגבלויות כמוריהם וכמחנכיהם, יתרום הדבר להבניית חברה המכבדת את כל פרטיה.

כדי לאפשר יישום אפקטיבי של חוק השוויון בשיבוץ עו"ה במערכת החינוך, משרד החינוך ינהיג מערך סיוע לקליטת המורים עם מוגבלות, לעבודה במוסדות החינוך.

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, שכל סטודנט עם מוגבלות, החל משלב ההתמחות, הזקוק מחמת מוגבלותו להתאמות שיאפשרו לו למלא את תפקידו ולהשתלב באופן מיטבי במוסד אליו שובץ לעבודה, רשאי לפנות למשרד החינוך ולבקש התאמות אלה.

לצורך קבלת ההתאמות בעבודה, על הסטודנט להגיש לגב' שרית לוי ארבל, אגף בכיר לכ"א בהוראה, משרד החינוך, ירושלים, בקשה בכתב, המלווה בחוות דעת מקצועית מוסמכת בתחום מוגבלותו, אשר מעידה על קיום מוגבלות.

היות ההתאמה המתבקשת נדרשת מחמת המוגבלות, כדי לאפשר לעובד לבצע את תפקידו או לתפקד בעבודה.

נשמח לקבל משוב מסטודנטים עם מוגבלות לגבי הליך השיבוץ להתמחות. אנא פנו לד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף א', התמחות וכניסה להוראה.

בכבוד רב

שרית ארבל, מנהלת תחום הרווחה,

עו"ה נח גרינפלד, מנהל הגף להכשרת עובדי הוראה


ועד הסטודנטים של מית"ר

וועד תשע"ח:
משותף עם סמ"ן – סטודנטים מובילים נגישות

דוא"ל לפנייה לוועד  mll@l-w.ac.il

ועד הסטודנטים מייצג את הסטודנטים הנעזרים במרכז התמיכה.

הוועד שם לעצמו מטרה לקדם את נושא הנגישות במכללה בקרב הסטודנטים ובקרב המרצים כאחד, לשמור על זכויות הסטודנטים של חברי מית"ר במכללה ולהיות קשוב לכל בעיה או סתם רצון לשיחה של כל חברה וחבר במרכז מית"ר.

מדברי יו"ר הוועד, הסטודנטית עינב יעקובי, בערב פתיחת שנה שערך הוועד ב-8.11.2015:

"ועד הסטודנטים של מית"ר הוקם לפני כמה שנים על ידי עידן קארו, סטודנט שלמד באותן שנים במכללה. מאז מטרות הוועד עוברות כמורשת לחברי הוועד הפועלים בו. המורשת היא: עשיית כל מאמץ אפשרי לפתח בקרב הסטודנטים עם צרכים מיוחדים תחושה של ביטחון ואמונה ביכולת ללמוד ולהצליח על אף הצרכים המיוחדים של כל אחת ואחד מחברי מית"ר. אנו חברי הוועד ממשיכים ומתחייבים לפעול בהתאם למורשת זו בכל שנה.

אחת המטרות המרכזיות העומדות לנגד עינינו, היא העלאת המודעות לצרכים המיוחדים של חברי מית"ר בקרב כלל האנשים הפועלים במכללה: הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים.

אנחנו פועלים לכך שהלמידה במכללה תהיה חוויה נעימה ותומכת. אנו מעוניינים להמשיך לפעול למענכם, ומזמינים אתכם הסטודנטים לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה, התייעצות או רעיון.

סטודנטים יקרים, אני פונה לכל אחת ואחד מכם באופן אישי ורוצה שתדעו שאנו, ועד הסטודנטים של מית"ר, פה למענכם. לאחר מסע לא קל במשך שנים במערכות הלימוד הצלחתם והגעתם לאקדמיה. היו סמוכים ובטוחים כי יש לכם יכולת להצליח גם בשנים אלו באקדמיה. הדרך כרגיל לא תמיד תהיה קלה ולפעמים אף מתישה, אך ההצלחה אפשרית והיא בהישג ידיכם, על ידי השקעה ואמונה. לאורך כל הדרך תמיד תזכרו שאנו, חברי ועד הסטודנטים של מית"ר, פה לצדכם כדי לתמוך, לעזור ולסייע להצלחתכם".

 

תקנון חדרי מית"ר (נכתב בשיתוף ועד הסטודנטים של מית"ר ובעידודו)

• חדרי מית"ר נועדו אך ורק לחברי מית"ר, כלומר: לאלה שקיבלו זכאות לתמיכה אקדמית מהמכללה.
• נוסף על חברי מית"ר, מוזמנים להיכנס לחדרים החונכים של חברי מית"ר.
• חדרי מית"ר נועדו ללימוד ומנוחה.
• ניתן לשהות בחדרי הלימוד עד שעתיים. במידה ואין סטודנטים אחרים הצריכים את החדרים – ניתן להישאר ללמוד בהם.
• אפשר לאכול רק בחדר ההסבה (ולא בחדרי הלימוד האישיים).
• יש לשמור על השקט.
• את השיחות בטלפון הסלולרי יש לעשות מחוץ לחדר.
• יש לשמור על הסדר והניקיון של החדר.
• יש לנקות אחרי כל ארוחה את המיקרוגל ואת השולחן.
• אין להשאיר אוכל במקרר ליותר מיום אחד. האוכל במקרר ייזרק פעם בשבוע.
• יש לשמור על הציוד.
• אין להתקין תוכנות במחשבים.
• ביציאה מהחדר בסוף היום יש לכבות מחשבים, מזגן ואור, יש להקפיד לסגור את החלונות.
חברי מית"ר מוזמנים לפנות בכל שאלה הנוגעת לשימוש בחדרים ולתקנון לוועד הסטודנטים של מית"ר, האחראי לניהול יעיל ומהנה של החדרים.


תמיכה בסטודנטים עולים

לרשות הסטודנטים הלומדים במכללה והרשומים במינהל הסטודנטים (משרד הקליטה) עומדת תמיכה בתחום השפה העברית ובתחומים נוספים.

לייעוץ, ליווי ומימוש זכויות העומדות לרשות הסטודנט הזכאי אפשר לפנות לד"ר מיכאלה כדורי-שלזק בדוא"ל: michaella_ksl@yahoo.com.

ניתן לצור קשר עם מית"ר mll@l-w.ac.il


עמידה בקשר עם אגף השיקום בביטוח הלאומי

לייעוץ, ליווי ויצירת קשר עם המקשר בביטוח הלאומי, למימוש זכויות העומדות לרשות הסטודנט הזכאי לשיקום מקצועי

אפשר לפנות לד"ר הדס קסירר-יזרעאלי, בדוא"ל: hadass.kasirer@gmail.com


חדר הסבה וחדרי לימוד אישיים לרשות סטודנטים זכאים

לרשות הסטודנטים הזכאים לשירותי מית"ר עומד חדר הסבה (עבודה ומנוחה) וחדרי לימוד אישיים.
כל סטודנט הרוצה להשתמש בחדר צריך לצלם כרטיס חבר של מית"ר (במזכירות המרכז). נוסף על כך, לרשות הסטודנטים הזכאים לשירות עומדים חדרי לימוד אישיים.