14.06.2023
יום רביעי
20:30-19:00

בית המדרש הפתוח של החוג למקרא

פדגוגיה דיאלוגית מנכיחת זהויות בהוראת מקרא ויהדות ד"ר אור מרגלית במתכונת מקוונת להרשמה>>  
14.06.2023 בשעה 20:30-19:00
15.06.2023
יום חמישי
12:00-08:00
18.06.2023
יום ראשון
14:30-13:30
18.06.2023
יום ראשון
15:00-10:00

הרשות להוראה חדשנית ומיטבית: תחרות סטרטאפים

  StepIN תחרות לשילוב מוצרים טכנולוגיים בקורסים אקדמיים לקידום ההוראה, הלמידה וההערכה חשיפה לטכנולוגיות הוראה ולמידה חדשניות ושימוש בהן בקרב מרצים וסטודנטים זאת, באמצעות שילוב מוצרים טכנולוגיים בקורסים להכשרת
18.06.2023 בשעה 15:00-10:00
19.06.2023
יום שני
12:00-09:00
19.06.2023
יום שני
12:00-08:00
20.06.2023
יום שלישי
16:00-09:00
20.06.2023
יום שלישי
12:00-09:00

יום מסכם בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי

לסטודנטים בתוכנית להסבת אקדמאים להוראה
20.06.2023 בשעה 12:00-09:00
21.06.2023
יום רביעי
11:45-08:45

יום מסכם בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי

לסטודנטים סדירים
21.06.2023 בשעה 11:45-08:45