10.01.2024
יום רביעי
16:00-14:30
11.01.2024
יום חמישי
19:30-18:00
14.01.2024
יום ראשון
14:30-13:30
16.01.2024
יום שלישי
12:00-11:30

אגודת הסטודנטים: happy break

16.01.2024 בשעה 12:00-11:30
17.01.2024
יום רביעי
20:30-19:00
18.01.2024
יום חמישי
14:00-10:00
21.01.2024
יום ראשון
17:00-09:00

כנס מחקר בחינוך

21.01.2024 בשעה 17:00-09:00
24.01.2024
יום רביעי
21:30-19:30
06.02.2024
יום שלישי
19:30-17:30