הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach

תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach
כולל תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי


:ראשת התכנית
ד"ר נורית חמו

תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach - ראש תוכנית תואר שני בחינוך מיוחד

דוא"ל :

chamo@yozmot.com

מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


תכנית הלימודים תואר שני מוסמך בהוראה  M.Teach

תכנית הלימודים "מוסמך בהוראה" (M.Teach) מיועדת לאקדמאים חדורי רצון ומוטיבציה להוביל תהליכי עומק בשדה החינוך. התכנית פועלת לטובת פיתוח זהות מקצועית עדכנית, עמוקה ומורכבת הנשענת על יכולת, ידע והבנה בהוראה בתחומי ההתמחות (מתמטיקה, אנגלית, לשון, מקרא, ביולוגיה, ספרות, מוזיקה) וכן פיתוח ידע והבנה תיאורטיים ומחקריים בהוראה ולמידה בסביבות למידה חדשניות
 


תחומי לימוד עיקריים בתכנית לתואר שני ותעודת הוראה M.Teach

 • הוראה וחינוך: ערכים, אידיאולוגיות ואקטיביזם חברתי
 • מאפיינים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של גיל ההתבגרות - למידה והוראה בהקשר חברתי-תרבותי
 • צרכים ייחודיים של לומדים: היכרות, הכלה ודרכי פעולה בהוראה ובלמידה
 • מערכת החינוך בישראל: אידיאולוגיות, מדיניות ומאפיינים
 • הערכה - מאפיינים תיאורטיים ויישומיים
 • תכנון לימודים מובנה וצומח – פרספקטיבות ביקורתיות ופוסט-מודרניות
 • הוראה - פרקטיקות של הוראה טובה המחוללת למידה משמעותית
 • מורה-חוקר: שותפות ביצירת ידע במחקר יישומי

 

סה"כ שעות לימוד – 33 ש"ש משך הלימודים: שנתיים
 

מה יקנו לכם הלימודים לתואר שני ותעודת הוראה M.Teach?

 • תעודת הוראה באחד מתחומי הליבה המבוקשים לבתי ספר על-יסודיים
 • תואר שני בהוראה
 • מוביליות בנתיבים של הובלה וניהול בשדה החינוך
 • סטאז' ורישיון הוראה

 

תנאי קבלה

 • ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מקצועיים
 • ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או השלמות דיסציפלינריות
  • מועמד בעל תואר ראשון מתחום קרוב לאחת מההתמחויות הנלמדות, שיידרש להשלים פחות מ-8 ש"ש, יחל מיד את לימודי התואר השני (ללא שנת השלמה)
  • נרשמים בעלי תואר ראשון מתחום מרוחק יידרשו להשלמות בהיקף של עד 26 ש"ש. לימודים אלה יתקיימו במסגרת שנת השלמות הקודמת ללימודי התואר השני.
  • סטודנטים הלומדים שנת השלמה נדרשים לסיים אותה בציון ממוצע של 80 לפחות. לאחר מכן יוכלו להמשיך ללימודי התואר השניM.Teach .

 

ימי לימוד

בשנה א': יום ד' הוא יום לימודים מלא וחצי יום נוסף (14:00-8:00) המיועדים להתנסות מעשית.

במסגרת ימי הלימוד יהיו מספר מפגשים במכללה ונוסף להם יהיו קורסים מקוונים

בשנה ב': יום ד'
 

שכר לימוד

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.
 

מערכת השעות לדוגמה (שנה א')

מתמחי ספרות

מתמחי אנגלית

מתמחי מתמטיקה

מתמחי לשון

מתמחי מקרא

מתמחי מוזיקה

מתמחי ביולוגיה


חובות הסטודנט:

 • בחינות ו/או עבודות במהלך התואר כפי שייקבעו ע"י המרצים ויתפרסמו בסילבוס. אופן הגשת העבודות ייקבע ע"י המרצים ויפורסם בסילבוס.
 • כתיבת סמינריון אחד בכל שנת לימודים.
השלמת פרויקט גמר, הכולל הנחייה אישית והשתתפות בסדנת פרויקט בשנה האחרונה ללימודים
 

הטבות ומענקים

• המשרד יעניק לסטודנטים בתכנית הלוואה מותנית מועדפת בסך 14,000 ₪ בכל אחת מ- 2 שנות הלימוד.

• הזכאות להלוואה המותנית המועדפת היא לסטודנטים בתכנית המתכשרים להוראת מקצוע מועדף
מהרשימה שלהלן: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, גיאוגרפיה, למגזר הממלכתי הכללי בלבד:
מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, תושב"ע.
יצוין כי המקצועות המצוינים הם ללומדים בשנתון א 'תשע"ח

• חסרי תואר אקדמי במקצועות מועדפים, המתכשרים להוראת מקצוע מועדף, יוכלו להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת. הבקשה תידון בוועדה באגף להכשרת עובדי הוראה.

• סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם עומד על פחות מ 15 ש"ש לשנה אינם זכאים למערך מסייע.
סטודנטים הלומדים לימודי השלמה, כתנאי לקבלתם לתכנית, אינם זכאים למערך המסייע, עד להשלמת חובותיהם, וקבלתם לתכנית התואר השני.
 

תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:

• התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף עד השלמת התכנית.

• התחייבות הסטודנט לעבוד, לאחר סיום לימודיו, שנתיים בהוראה לכל הלוואה מותנית, בהיקף של2/3 משרה לפחות.

• התחייבות הסטודנט להחזיר למשרד החינוך את המערך המסייע במידה והחליט מיוזמתו
להפסיק את לימודיו, על פי המפורט בחוזה ההלוואה עם הבנק. המכללה נדרשת לדווח למשרד
החינוך על לומדים שהפסיקו את לימודיהם ולציין את הסיבה להפסקת הלימודים) יוזמת הסטודנט או יוזמת המכללה.

לרישום מקוון >>
לידיעון התואר השני >>

 
 
מאת: עמית ויסבלט, סטודנט בתכנית M.Teach
"שלום וברכה. שמי עמית ויסברט, סטודנט שנה שלישית במסלול תואר שני ותעודת הוראה במתמטיקה )teach.M .) חשוב לי לתת מעט רקע אודותיי, שכן הסיפור האישי שלי והבחירה שלי לכתוב מכתב זה משמעותיים בהקשר זה: ראשית, זהו הסמסטר האחרון שלי לסיום. אני מורה למתמטיקה שמלמד שני תיכונים במקביל )מגיש לבגרויות ברמת 5-4 יח"ל(, חי בדרום הרחוק והיפה )מגיע בכל פעם למכללה באהבה במרחק של כמה שעות כוללות לכל כיוון(, נשוי לשרי, אב למלאכי המתוק בן שנה. במקביל, אני נמצא בתהליכי קבלה ללימודי הדוקטורט שלי בחינוך באוניברסיטת בר אילן בשנה הבאה. אני מבקש לכתוב מכתב זה במטרה לציין ולשבח שני מרצים שזכיתי להכיר במהלך שנות הלימוד שלי במכללת לוינסקי:
 
בראש ובראשונה – ד"ר ביברמן שלו ליאת. היא הדמות המרכזית והמשפיעה ביותר שהובילה אותי לבחור בלימודי המשך ולהמשיך גם לתואר שלישי. ההתנהגות והיחס מצידה כמרצה היו אישיים וחמים בצורה שלא פגשתי מעולם בעולם האקדמיה. הידע הרב שהיא מציגה בשיעורים השונים הם הרבה מעבר לתחום הדעת המוצע בסילבוס הקורס, ואני מצאתי עצמי מרותק, באופן שקשה לי להסביר, לכל דבר שהציגה ותרמה לנו. הדיונים בכיתה היו מהמשמעותיים ביותר שזכיתי לקחת בהם חלק, והדבר השפיע עליי עמוקות גם באופן שבו אני מלמד כיום מתמטיקה כמורה. ליאת היא אדם מדהים, מחנכת, מומחית בתחומה ורק לאחר מכן מרצה בעיניי. וזו מחמאה מאוד גדולה. סטודנטים רבים רוכשים לה כבוד רב והערכה, הרבה מעבר לאשר אני רואה בשיעורים אחרים )לא שחלילה שיעורים אחרים בהכרח אינם טובים – היא ספציפית מצוינת פלוס).
 
אדם נוסף – הוא ד"ר קורופטוב אנטולי. האופן שבו הוא לימד אותי גישה אל תרגילים מסוימים במתמטיקה, אופן החשיבה המכיל והמקבל שלו, השיח הכיתתי שהוא מנהל – הוא דוגמא ומופת לכל אדם הרואה בעצמו מורה בכל מקום ורמה. כל העקרונות שנלמדו במהלך התואר השני ותעודת ההוראה בנושא אופן הלימוד, ניהול שיעור, דוקטורינות שונות של למידה והוראה שרכשנו – מתקיימות באופן מדהים בשיעוריו. גם הוא מלווה אותי בדברים רבים שאמר, גם אם קטנים, במיוחד בתחום המתמטיקה – בכל יום שאני נכנס לכיתה ומלמד.
 
אני לא יודע אם נהוג או שזה סביר ששלחתי מכתב שכזה לראשי ומנהלי המכללה, אך חשוב היה לי לכתוב את אשר על ליבי ולהגיד תודה. כאשר אני חוזר לביתי בדרום, וחי בסביבה קצת יותר מרוחקת גאוגרפית ושונה מאשר במרכז הארץ, אני ממשיך להעריך ולהוקיר את איכות המרצים שפגשתי פה בלוינסקי ואשר שינו את חיי, ממש כך – ואפשרו לי להמשיך ולחלום גם על לימודי דוקטורט. לולא איכויות אישיות וערכיות כה גבוהות של מרצים אלו – לא הייתי מקבל דוגמת מופת שכזאת ואולי לא הייתי כלל מוצא עניין בלימודים או בחינוך בכלל בהמשך הדרך. הם העניקו אור, משמעות וכובד משקל לכל דבר שהצגתי והעניקו חופש דעה מלא ופתוח בכיתה, כזה שמאפשר לך להמשיך ולצמוח כאדם וכמחנך.
 
רבות שאלו אותי מנהלי בית הספר שבהם אני מלמד )שמהם אני זוכה להערכה רבה( אודות הבחירה במכללת לוינסקי, שהיא כה רחוקה פיסית ומקשה עליי לכאורה )אני גר כרבע שעה מבאר שבע(, וביקשו לדעת מהי הסיבה שלא בחרתי במכללות אחרות, כאלו שנמצאות אפילו בבאר שבע וקרובות מאוד. התשובה שלי היא חד משמעית וברורה וחשוב לי שתועבר לכל אדם שיהיה מוכן לשמוע זאת: מכללת לוינסקי היא הגוף המוביל בכל מדד בתחום ההכשרה בחינוך בעיניי, ואני אומר את זה בצורה האובייקטיבית ביותר שאני יכול – והוא נמצא בפער )חיובי( - ערכי ופדגוגי - מול מכל מתחריו. איכות המרצים פה, כפי שציינתי – היא דבר נדיר, בעל גוון אישי ומדהים. כל אדם שרואה לנגד עיניו את המשמעות של האדירה של החינוך בימים אלו, ובכלל שואף להיות מחנך קודם כל, ואז מורה דיסציפלינרי מוביל ומצטיין – חייב יהיה, כמוני, לוותר על שיקולי הנוחות והכסף – ולזכות בהכשרה דרך מכללה זאת.
 
אסיים ואומר שהסיבה שרשמתי את המכתב הנ"ל רק עכשיו, לאחר שלוש שנים תמימות במכללה, נובעת מכך שרק היום זכיתי לקבל את התשובה הסופית והמעמיקה לשאלת השאלות בעולם החינוך: "האם יש עוד צורך בבתי הספר במתכונתם הנוכחית?" זוהי שאלה שנשאלת בכל רגע ובכל מדיה אפשרית, כולל במהלך קורסים שונים שאנו לומדים פה במכללה. כיום, כמורה צעיר למתמטיקה ולאחר ההכשרות להן זכיתי פה – יש לי תשובה ברורה: כל עוד יעמדו לנגד עינינו מרצים איכותיים כגון אלו שהצגתי, בתי הספר הם רלוונטיים כמעט יותר מכל מה שיש בעולמנו היום. מרצה, או מורה, אשר יודע להגיע בצורה כל כך אישית לתלמיד ולגרום לו לחלום גבוה )כמו שהם הובילו אותי לחלום..( הוא רלוונטי תמיד, וכוחו, במיוחד בהיבט החינוכי )וגם הדיספלינארי( תמיד יהיה בעדיפות ברורה על כל עולם ידע ותוכן, אינטרנטי ווירטואלי באשר יהיה. תודה לכם על הכל."
 
 
הרשמה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בעיצומה