הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר שני בחינוך M. Teach

תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach
כולל תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי


:ראשת התכנית
ד"ר נורית חמו

ראש תוכנית תואר שני בחינוך מיוחד

דוא"ל :

chamo@yozmot.com

מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


תכנית הלימודים לתואר שני ותעודת הוראה M.Teach

תכנית הלימודים "מוסמך בהוראה" (M.Teach) מיועדת לאקדמאים חדורי רצון ומוטיבציה להוביל תהליכי עומק בשדה החינוך. התכנית פועלת לטובת פיתוח זהות מקצועית עדכנית, עמוקה ומורכבת הנשענת על יכולת, ידע והבנה בהוראה בתחומי ההתמחות (מתמטיקה, אנגלית, לשון, מקרא, ביולוגיה, ספרות, מוזיקה) וכן פיתוח ידע והבנה תיאורטיים ומחקריים בהוראה ולמידה בסביבות למידה חדשניות

תחומי לימוד עיקריים בתכנית לתואר שני ותעודת הוראה M.Teach

 • הוראה וחינוך: ערכים, אידיאולוגיות ואקטיביזם חברתי
 • מאפיינים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של גיל ההתבגרות - למידה והוראה בהקשר חברתי-תרבותי
 • צרכים ייחודיים של לומדים: היכרות, הכלה ודרכי פעולה בהוראה ובלמידה
 • מערכת החינוך בישראל: אידיאולוגיות, מדיניות ומאפיינים
 • הערכה - מאפיינים תיאורטיים ויישומיים
 • תכנון לימודים מובנה וצומח – פרספקטיבות ביקורתיות ופוסט-מודרניות
 • הוראה - פרקטיקות של הוראה טובה המחוללת למידה משמעותית
 • מורה-חוקר: שותפות ביצירת ידע במחקר יישומי

סה"כ שעות לימוד – 33 ש"ש משך הלימודים: שנתיים


מה יקנו לכם הלימודים לתואר שני ותעודת הוראה M.Teach?

 • תעודת הוראה באחד מתחומי הליבה המבוקשים לבתי ספר על-יסודיים
 • תואר שני בהוראה
 • מוביליות בנתיבים של הובלה וניהול בשדה החינוך
 • סטאז' ורישיון הוראה

תנאי קבלה

 • ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מקצועיים
 • ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או השלמות דיסציפלינריות
  • מועמד בעל תואר ראשון מתחום קרוב לאחת מההתמחויות הנלמדות, שיידרש להשלים פחות מ-8 ש"ש, יחל מיד את לימודי התואר השני (ללא שנת השלמה)
  • נרשמים בעלי תואר ראשון מתחום מרוחק יידרשו להשלמות בהיקף של עד 26 ש"ש. לימודים אלה יתקיימו במסגרת שנת השלמות הקודמת ללימודי התואר השני.
  • סטודנטים הלומדים שנת השלמה נדרשים לסיים אותה בציון ממוצע של 80 לפחות. לאחר מכן יוכלו להמשיך ללימודי התואר השניM.Teach .

ימי לימוד:

בשנה א': יום ד' הוא יום לימודים מלא וחצי יום נוסף (14:00-8:00) המיועדים להתנסות מעשית.

במסגרת ימי הלימוד יהיו מספר מפגשים במכללה ונוסף להם יהיו קורסים מקוונים

בשנה ב': יום ד'


שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.


מערכת השעות לדוגמה (שנה א')

מתמחי ספרות

מתמחי אנגלית

מתמחי מתמטיקה

מתמחי לשון

מתמחי מקרא

מתמחי מוזיקה

מתמחי ביולוגיה


חובות הסטודנט:

 • בחינות ו/או עבודות במהלך התואר כפי שייקבעו ע"י המרצים ויתפרסמו בסילבוס. אופן הגשת העבודות ייקבע ע"י המרצים ויפורסם בסילבוס.
 • כתיבת סמינריון אחד בכל שנת לימודים.

השלמת פרויקט גמר, הכולל הנחייה אישית והשתתפות בסדנת פרויקט בשנה האחרונה ללימודים


הטבות ומענקים
 

•   המשרד יעניק לסטודנטים בתכנית הלוואה מותנית מועדפת בסך 14,000 ₪ בכל אחת מ- 2 שנות הלימוד.
•   הזכאות להלוואה המותנית המועדפת היא לסטודנטים בתכנית המתכשרים להוראת מקצוע מועדף
                מהרשימה שלהלן: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, גיאוגרפיה, למגזר הממלכתי הכללי בלבד:
                מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, תושב"ע.
                יצוין כי המקצועות המצוינים הם ללומדים בשנתון א 'תשע"ח
•   חסרי תואר אקדמי במקצועות מועדפים, המתכשרים להוראת מקצוע מועדף, יוכלו להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת. הבקשה תידון בוועדה באגף להכשרת עובדי הוראה.
•   סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם עומד על פחות מ 15 ש"ש לשנה אינם זכאים למערך מסייע.

סטודנטים הלומדים לימודי השלמה, כתנאי לקבלתם לתכנית, אינם זכאים למערך המסייע, עד להשלמת חובותיהם, וקבלתם לתכנית התואר השני.
תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:
•   התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף עד השלמת התכנית.
•   התחייבות הסטודנט לעבוד, לאחר סיום לימודיו, שנתיים בהוראה לכל הלוואה מותנית, בהיקף של2/3 משרה לפחות.
•   התחייבות הסטודנט להחזיר למשרד החינוך את המערך המסייע במידה והחליט מיוזמתו
להפסיק את לימודיו, על פי המפורט בחוזה ההלוואה עם הבנק. המכללה נדרשת לדווח למשרד
החינוך על לומדים שהפסיקו את לימודיהם ולציין את הסיבה להפסקת הלימודים)יוזמת הסטודנט או יוזמת המכללה(.


 
 
לחץ על התמונה על מנת לפתוח את קובץ הPDF
 
הרשמה לתואר שני בחינוך בעיצומה