תואר ראשון בחינוך

תואר ראשון בחינוך

תעודת הוראה

מכללת לוינסקי לחינוך מציעה לסטודנטים שלה מסלולים מגוונים שיאפשרו להם לרכוש תעודת הוראה


לימודי תעודת הוראה במכללת לוינסקי לחינוך נלמדים כחלק בלתי נפרד מתכנית ההכשרה לקראת תואר ראשון בחינוך B.Ed. בהתמחויות השונות, וגם כלימודי השלמה לקבלת תעודת הוראה לאקדמאים המעוניינים להכשיר עצמם להוראה.

הלימודים לתעודת הוראה כהשלמה לקבלת תעודת הוראה מיועדים לאקדמאים המעוניינים בתעודת הוראה, ולמורים המעוניינים לשנות או להרחיב את תחום התמחותם, וכן למורים בפועל בעלי רישיון הוראה, שחסרה להם תעודת הוראה.
מטרת הלימודים הינה להכשיר בעלי תואר אקדמי להוראה וחינוך בהתאם לתכניות ההכשרה וההתמחויות הקיימות במכללה בתחומי דעת שונים ובמגוון ההתמחויות שמציעה המכללה ללומדים חינוך לתואר ראשון - תואר ראשון בגיל הרך, תואר ראשון בחינוך המיוחד, בבית הספר היסודי, בבית הספר העל-יסודי ובחינוך מוסיקלי.

הסטודנט מתנסה במהלך לימודיו בדרכי הוראה ולמידה מגוונות הכוללות שיעורים עיוניים, למידה פעילה, למידה בקבוצות, קבוצות חקר, למידה בסדנאות, למידה מרחוק בקורסים מקוונים, סיורים למוסדות חינוך ייחודיים ועוד.

למכללת לוינסקי לחינוך ניסיון רב שנים בהסבת אקדמאים להוראה והיא רואה באקדמאים קבוצת לומדים איכותית וייחודית שבוחרת בחינוך מתוך תחושה של ייעוד ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. הלימודים לתעודת הוראה מותאמים לצורכי הלומדים, תוך התחשבות בעובדת היותם אנשים עובדים ובעלי משפחות.

בסיום הלימודים הבוגרים מקבלים תעודת הסמכה מקצועית להוראה (תעודת הוראה) המצורפת לתואר ראשון בחינוך B.Ed, או לתארים אקדמיים אחרים, ואשר מציינת את תחום ההתמחות בהוראה של הבוגר.


מה כוללים לימודי תעודת הוראה?

הלימודים לתעודת הוראה כוללים שני מרכיבים:
  • מרכיב עיוני: קורסי חינוך, כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה, תיאוריות למידה, תכנון לימודים והערכה.
  • הכשרה מעשית: התנסות ופרקטיקה של ההוראה, המלווה בחקר ההתנסות ומתודיקה של הוראת תחומי דעת שונים.

לשם מה הכשרה עיונית בהוראה?

בקורסי חינוך תתמודד עם שאלות יסוד של הוראה ותוכל לגבש את הזהות המקצועית שלך כמחנך לילדים בגילאים השונים (גיל הרך, בית הספר היסודי, בית הספר העל-יסודי), באוכלוסיות שונות (חינוך רגיל, חינוך מיוחד, שילוב חינוך מיוחד בכיתות רגילות) ובתחומי דעת שונים (מתמטיקה, אנגלית, ספרות, מדעים, לשון, מקרא ועוד).


לשם מה הכשרה מעשית בהוראה?

מרכיב זה של הלימודים מאפשר לך להשתלב בבתי הספר, גנים ומעונות מן היום הראשון של הלימודים. בליווי מדריכות פדגוגיות ומורות מאמנות, תלמד להכיר את מערכות החינוך בארץ ובעולם, תצפה במורים מנוסים, תתנסה בעצמך ותיכנס לעולם החינוך וההוראה באופן הדרגתי ומודרך.

 

כיצד ניתן לרכוש תעודת הוראה?

מכללת לוינסקי לחינוך מציעה מסלולים שונים לרכישת תעודת הוראה.
  • מסלול ללימודי תואר ראשון ותעודת הוראה
מסלול זה משלב באופן אינטגרטיבי לימודים לקראת תואר ראשון בחינוך B.Ed. ותעודת הוראה בהתמחויות שונות.
  • מסלול לימודים לבעלי תואר ראשון

מסלול לימודים זה כולל השלמה לקבלת תעודת הוראה (הכשרת אקדמאים והסבה להוראה).

 

איזו תעודה מקבלים?

הבוגרים מקבלים תעודת הסמכה מקצועית להוראה (תעודת הוראה) המצורפת לתואר ראשון בחינוך B.Ed. או לתארים אקדמיים אחרים, ואשר מציינת את תחום ההתמחות בהוראה של הבוגר.

למי מתאים ללמוד הוראה?

אם אתה מאמין שלהיות מורה-מחנך זה להיות שם ובשבילם,

אם אתה רוצה להשפיע על הדורות הבאים,

אם בוער לך בדם להוביל שינוי חברתי,

אם אתה חש שעליך לקחת אחריות על צדק חברתי ועל עיצוב חברה הוגנת ומוסרית יותר

בוא ללמוד תעודת הוראה כדי להיות מחנך

 

מסלולי לימודים לתעודת הוראה

תכניות הכשרה לגיל הרך

תכנית לימודי חינוך מיוחד

לימודי חינוך לבית הספר היסודיהרשמה לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה בעיצומה