03.03.2019
יום ראשון
14:00-08:00
קמפוס תל אביב

כינוס מקהלות ארצי של משרד החינוך

אוכלוסיית היעד: סטודנטים מתוכניות וממסלולי הניצוח ומחקר ההתנסות חדר: אודיטוריום + 4 חדרים באחריות ד"ר ביאטריס בר ורינת גלעד-עפרון
03.03.2019 בשעה 14:00-08:00
03.03.2019
יום ראשון
13:30-12:00
קמפוס תל אביב

מועצת הפקולטה הרב-תחומית

אוכלוסיית היעד: בעלי תפקידים בפקולטה חדר: מרום באחריות: הפקולטה הרב תחומית
03.03.2019 בשעה 13:30-12:00