13.03.2019
יום רביעי
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

פעילות בכיתות לציון יום המתמטיקה

אוכלוסיית היעד: סטודנטים ומרצים בחוג למתמטיקה בתוכנית לבית הספר העל-יסודי בכיתות לפי המערכת הרגילה באחריות ד"ר יפים כץ   יום המתמטיקה יצוין השנה בכיתות הלימוד בשיעורים שיתמקדו בחשיבה מתמטית יצירתית. באתר החוג תיערך תחרות בפתרון בעיות מתמטיות, שבה מוזמנים להשתתף כל הסטודנטים בחוג למתמטיקה.  
13.03.2019 בשעה 16:00-08:00
13.03.2019
יום רביעי
16:00-14:00
קמפוס תל אביב

אירועי ביצוע של הפקולטה לחינוך מוזיקלי

אוכלוסיית היעד: חלק מתלמידי הפקולטה לפי קביעת המרצים לנגינה ופיתוח קול בחדר 418 + שני חדרי פסנתר באחריות ד"ר צילה שורץ מדיני  
13.03.2019 בשעה 16:00-14:00