27.03.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

חזרת מקהלה 27.3.2019

חדר: 424 באחריות פרופ' רון זרחי
27.03.2019 בשעה 16:00-14:30
27.03.2019
יום רביעי
16:00-14:30
קמפוס תל אביב

מועצת הפקולטה לחינוך מוזיקלי

אוכלוסיית היעד: בעלי תפקידים בפקולטה חדר: מרום באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי
27.03.2019 בשעה 16:00-14:30