17.03.2019
יום ראשון
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

שבוע תחרות תחפושות

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים באחיות אגודת הסטודנטים
17.03.2019 בשעה 16:00-08:00
17.03.2019
יום ראשון
13:00-09:00
קמפוס תל אביב

הכינוס השני של החוג לחינוך בשיתוף מרכז מהות בנושא: הורים ופיגומים

מיועד לחברי סגל אקדמי ומינהלי ולסטודנטים באודיטוריום באחריות ד"ר ליאת ביברמן-שלו, ראש החוג לחינוך וד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות   הכינוס השני של החוג לחינוך בשיתוף עם מרכז מהות מורים, הורים ופיגומים  יום ראשון
17.03.2019 בשעה 13:00-09:00