14.03.2019
יום חמישי
14:00-12:00
קמפוס תל אביב

שילוב וידיאו בהוראת קורסים מקוונים ופנים אל פנים

מיועד לסגל האקדמי בחדר 122 באחריות המרכז להוראה חדשנית ומיטבית   שילוב וידיאו בהוראת קורסים מקוונים ופנים אל פנים אפרת שושני בכר וחוה אברמסקי בן חורין   השימוש בווידאו בתהליכי הוראה ולמידה פותח אפשרויות נרחבות להעשרה, להעמקה ולגיוון בדרכי ההוראה. הוא מזמן אפשרות להנכחה של המרצה במדיה המקוונת, להמחשה של רעיונות מופשטים ומהווה
14.03.2019 בשעה 14:00-12:00
14.03.2019
יום חמישי
19:30-18:00
קמפוס תל אביב

מועדון הספר: והכלה סגרה את הדלת מאת רונית מטלון. הרצאה: ד"ר אסנת בר-און

אוכלוסיית היעד: סטודנטים בקורס "נכנסים למועדון - שיח ושיג ביצירות ספרות חדשות" והקהל הרחב חדר: אולם ג' באחריות ד"ר יעקבה סצ'רדוטי  
14.03.2019 בשעה 19:30-18:00