04.03.2019
יום שני
12:30-10:00
קמפוס תל אביב

סדנה: שיפור מיומנויות ההוראה והעמידה מול קהל

מיועדת לסגל האקדמי בחדר 427 באחריות המרכז להוראה חדשנית ומיטבית   סדנאות לשיפור מיומנויות ההוראה והעמידה מול קהל שלומי סרגוסי בסדנה זו נערוך חשיבה משותפת על הדרך שאנו מרצים או מלמדים, ונמצא דרכים לשיפור הקשב ושיתוף הפעולה מצד הסטודנטים. בתוך כך נעבוד על בניית השיעור כסיפור, על בניית
04.03.2019 בשעה 12:30-10:00
04.03.2019
יום שני
12:00-11:00
קמפוס תל אביב

השקת ספרים בספרייה - 4.3.2019

אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה בספרייה באחריות הספרייה ורשות המחקר     הספרייה המרכזית ורשות המחקר השקת ספרים של חברי הסגל ביום שני כ"ז באדר א' תשע"ט, 4 במארס 2019 בשעות 12:00-11:00 במפלס העליון של
04.03.2019 בשעה 12:00-11:00