26.03.2019
יום שלישי
16:00-08:00
קמפוס תל אביב

יום אומנויות בגיל הרך

אוכלוסיית היעד: שנים א',ב',ג' בתוכנית לגיל הרך ושנה ג' בחמ"ד חדר: אודיטוריום באחריות ד"ר פנינת טל   יום אומנויות בגיל הרך ביום שלישי 26.3.2019 בשעות 12:30-8:30 באודיטוריום לסטודנטים בשנים א-ג בתוכנית לגיל הרך ובשנה ג בתוכנית חמ"ד     סדר היום: 9:00-8:30       התכנסות והרשמה 9:15-9:00       ברכות ד"ר יעל קמחי, רקטור המכללה בפועל פרופ' ליה
26.03.2019 בשעה 16:00-08:00
26.03.2019
יום שלישי
17:00-08:00
קמפוס תל אביב

בזאר 26.3.2019

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים יתקיים ברחבת הכניסה באחריות אגודת הסטודנטים
26.03.2019 בשעה 17:00-08:00