10.03.2019
יום ראשון
20:00-07:30
קמפוס תל אביב

צמחים ובעלי חיים בחורש בגליל

אוכלוסיית היעד: מתמחי מדעים בתוכניות לבית הספר העל יסודי סיור לשלושה ימים באחריות ד"ר משה נתן
10.03.2019 בשעה 20:00-07:30
10.03.2019
יום ראשון
17:00-09:00
קמפוס תל אביב

כינוס הרכבי מגמות מוזיקה של משרד החינוך

מיועד לתלמידי מגמות למוזיקה באודיטוריום באחריות הפקולטה לחינוך מוזיקלי ומשרד החינוך
10.03.2019 בשעה 17:00-09:00