14.06.2023
יום רביעי
12:00-08:00
14.06.2023
יום רביעי
20:30-19:00

בית המדרש הפתוח של החוג למקרא

פדגוגיה דיאלוגית מנכיחת זהויות בהוראת מקרא ויהדות ד"ר אור מרגלית במתכונת מקוונת להרשמה>>  
14.06.2023 בשעה 20:30-19:00