18.06.2023
יום ראשון
15:00-10:00

הרשות להוראה חדשנית ומיטבית: תחרות סטרטאפים

  StepIN תחרות לשילוב מוצרים טכנולוגיים בקורסים אקדמיים לקידום ההוראה, הלמידה וההערכה חשיפה לטכנולוגיות הוראה ולמידה חדשניות ושימוש בהן בקרב מרצים וסטודנטים זאת, באמצעות שילוב מוצרים טכנולוגיים בקורסים להכשרת
18.06.2023 בשעה 15:00-10:00
18.06.2023
יום ראשון
14:30-13:30