18.06.2023
יום ראשון
14:30-13:30
20.06.2023
יום שלישי
16:00-09:00
20.06.2023
יום שלישי
12:00-09:00

יום מסכם בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי

לסטודנטים בתוכנית להסבת אקדמאים להוראה
20.06.2023 בשעה 12:00-09:00