הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

תואר שני .M.Ed בהוראה ולמידה**

אפשרות למסלול עם תזה*


בדגש מנהיגות והובלת שינויים בחינוך
 
:ראש התכנית

ד"ר אוהד דוד

ראש תוכנית תואר שני בהוראה ולמידה

דוא"ל :
ohad.david@levinsky.ac.il
מזכירות סטודנטים:
03-6901666
טלפון (למתעניינים)
03-6901690


תכנית הלימודים לתואר שני .M.Ed בהוראה ולמידה
התכנית מתמקדת בהתבוננות מערכתית על המסגרת החינוכית וכן בהתבוננות מעמיקה על תהליכי הוראה ולמידה ועל תהליכים של פיתוח צוותים, הובלת שינויים ופיתוח יוזמות חינוכיות.
מטרות התכנית:
הכשרת מנהיגים חינוכיים מצטיינים בהובלת צוותים וכן בתכנון ובפיתוח יוזמות בחינוך.
 • פיתוח הבנה מעמיקה של מערכת החינוך ושל מדיניות החינוך בארץ
 • הכרת תאוריות למידה והתנסות בשיטות מחקר מגוונות במטרה להבין תהליכי הוראה ולמידה בסביבות למידה שונות
 • הכרת תאוריות מנהיגות שונות תוך דגש על פיתוח מנהיגות חינוכית
 • העמקה בנושאים של תכנון, הערכה וחשיבה מעצבת במטרה להוביל יוזמה בחינוך


תחומי תוכן הנלמדים בתכנית הוראה ולמידה – סה"כ 21 ש"ש
(כל תחום תוכן מקבל ביטוי במגוון קורסים):
 

מנהיגות בחינוך

יזמות חינוכית

שילוב טכנולוגיות בתהליכי הוראה-למידה

תשתית פילוסופית למעשה החינוכי

מדיניות מערכת החינוך

אתיקה בחינוך

תהליכי הוראה-למידה בהקשרים חברתיים ותרבותיים

מחקר חינוכי יישומי

בניית סביבות למידה מגוונות


מקבצי התמחות (לבחירת הסטודנטים בשנה ב' ללימודים):
• מקבץ מנהיגות חברתית-ערכית
• מקבץ מנהיגות ויזמות בתכנון לימודים
• מקבץ גישות ותפיסות בתכנון לימודים

 הערה: עשויים לחול שינויים בתכנית הלימודים


תנאי קבלה

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה
 • ותק של 3 שנים לפחות בהוראה
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
 • המלצה
 • ראיון קבלה


הערה: תיתכן קבלת מועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם לשיקול דעת המכללה
 
ימי לימוד:
יום ד' - יום מלא ללומדים בקמפוס לוינסקי בת"א
יום ה' - יום מלא ללומדים בקמפוס לוינסקי באילת.

משך הלימודים: שנתיים
 
שכר לימוד:
100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.
 

חובות הסטודנט:
 • בחינות ו/או עבודות במהלך התואר כפי שייקבעו ע"י מרצה הקורס ויתפרסמו בסילבוס. אופן הגשת העבודות ייקבע ע"י מרצה הקורס ויפורסם בסילבוס
 • כתיבת סמינריון אחד בכל שנת לימודים
 • השלמת פרויקט גמר, הכולל הנחייה אישית והשתתפות בסדנת פרויקט בשנה האחרונה ללימודים


תנאי קבלה למסלול עם תזה:

 1. עמידה בריאיון קבלה לפני ועדה מיוחדת לקבלה למסלול התזה.
  הרכב הוועדה לאישור קבלת הסטודנטים למסלול המחקרי:
  • ראש המסלול לתזה
  • ראש התכנית
  • מנחה סמינריון בחינוך (בהתאמה)
 2. ממוצע שנתי גבוה בשנה א' ללימודים בתכנית, הכולל ציון של 85 לפחות בקורסים המתודולוגיים.
 3. ציון 91 לפחות בעבודה סמינריונית בחינוך בסוף שנה א' בתכנית והמלצת מנחה הסמינריון.
 4. יכולת המועמד לתכנן את מהלך לימודיו כך שיוכל לסיימם בתוך שנתיים.
 5. המצאת מסמך התקשרות עם אחד מהמרצים בתכנית, שהוא בעל מומחיות מחקרית מוכחת בנושא הנחקר ובהנחיית סטודנטים לעבודת גמר בתואר השני בנושא הנחקר, ואשר יש לו דרגת מרצה בכיר. הטופס יהיה חתום על ידי המרצה והמועמד/ת (ראה נספח מס' 4).
 6. היות שבמסגרת לימודי התזה הסטודנטים יידרשו לפתח מחקר הצומח מידע פרקטי וחוזר אל העשייה הפרקטית, המועמדים נדרשים לעבוד לפחות בהיקף של שליש משרה בפועל במערכת החינוך בתקופת הלימודים.


**המועצה להשכלה גבוהה העניקה אישור לפרסום ולהרשמה בקמפוס אילת.

*המועצה להשכלה גבוהה העניקה הסמכה זמנית להפעלת מסלול התזה בתכנית.


 
הרשמה לתואר שני בחינוך בעיצומה