הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

הסבת (הכשרת) אקדמאים להוראה

יעוץ והרשמה - הסבת אקדמאים:

03-6901690

יעוץ ללימודי הוראה לאקדמאים:

טלי קורן
 

מכללת לוינסקי לחינוך, מוסד אקדמי בעל ניסיון רב שנים בהסבת אקדמאים להוראה, רואה באקדמאים קבוצת לומדים איכותית וייחודית שבוחרת בחינוך מתוך תחושה של ייעוד ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך.

תפיסת העולם המנחה את התכנית הסבת אקדמאים להוראה היא שהלומד המבוגר צבר ניסיון חיים והשכלה אקדמית קודמת ואלה מהווים בסיס לתהליכי למידה והכשרה משמעותיים בלימודי הוראה לאקדמאים.

בוגרי תכניות הסבת אקדמאים משתלבים בעבודה במגוון מסגרות במערכת החינוך, במסגרות פרטיות, במסגרות קהילתיות ועוד.
התכנית הסבת אקדמאים להוראה מותאמת לצורכי הלומדים, תוך התחשבות בעובדת היותם אנשים עובדים ובעלי משפחות. התכנית איכותית ומציעה לבחירה תחומי התמחות גיליים ותוכניים.


 
חניתה תורתי, בוגרת לימודי הסבת אקדמאים להוראה במכללת לוינסקי לחינוך

תכנית "חותם נעמי"

השלמה לתואר ראשון בחינוך .B.Ed

לימודי הוראה לאקדמאים

תכניות הלימודים ללימודי הוראה לאקדמאים מגוונות ומשלבות למידה עיונית עם התנסות בהוראה במסגרות חינוכיות. תכניות הסבת אקדמאים להוראה מוצעות לבחירת הסטודנט, בהתאם לתכניות ההכשרה וההתמחויות הנלמדות במכללה בתחומי דעת שונים. הסטודנט מתנסה במהלך לימודיו בדרכי הוראה ולמידה מגוונות הכוללות שיעורים עיוניים, למידה פעילה, למידה בקבוצות, קבוצות חקר, למידה בסדנאות, למידה מרחוק בקורסים מקוונים, סיורים למוסדות חינוך ייחודיים ועוד.

 

מרכיבי ההכשרה של הסבת אקדמאים להוראה הם :


לימודי התמחות בתחום דעת לימודי הוראה לאקדמאים בתכנית ההכשרה מהווים מרכיב מרכזי בתהליך ההכשרה. לימודי ההתמחות מבקשים לבסס את הידע של הסטודנטים בתחום הדעת ומדגישים את פיתוח החשיבה של הסטודנט בתחום ואת הקשר שבין ידע תחום הדעת לבין דרכי ההוראה בכיתה ההטרוגנית.

 

לימודי חינוך והוראה - הסבת אקדמאים להוראה

 

קורסי חינוך - מהווים תשתית עיונית המשותפת לכל המתכשרים להוראה והם נגזרים מכמה תחומי דעת: פסיכולוגיה, שפה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, ומחשבת החינוך. לימודי החינוך מאפשרים לפתח הבנה על מורכבות תהליכי למידה במסגרות חינוכיות שונות. הם מכוונים לפיתוח ידע על למידה, הוראה, אתיקה והבנה של התפתחות ילדים וצרכיהם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים.

התנסות בהוראה והדרכה - התנסות בהוראה בתכניות הסבת אקדמאים להוראה מתקיימת במסגרות של בית הספר היסודי, בית הספר העל-יסודי וגני הילדים בחינוך הרגיל והמיוחד, כל סטודנט על פי תכנית ההכשרה בה בחר. הסטודנטים שותפים מלאים לחיי בית-הספר ומעורבים בישיבות הצוותים החינוכיים והמקצועיים. ההתנסות בהוראה מלווה בתמיכה של מדריכים מתודיים המלווים את הסטודנטים בבתי הספר, מסייעים בתכנון שיעורים, בצפייה ובמתן משוב לשם שיפור יכולות ההוראה. נוסף על כך, בכל אחת משנות הלימוד נלמד שיעור הדרכה המלווה את ההתנסות. שיעורי ההדרכה עוסקים בהתמודדות עם קשיים בהוראת תחום הדעת ובניתוח אירועים, שעולים במהלך ההתנסות של הסטודנטים בהוראת נושאים שונים בכיתה, ידע הקשור בדרכי הוראת המקצוע, תכנון לימודים והערכה בזיקה לתכניות הלימודים בבתי הספר ובהלימה לצרכים הייחודיים אוכלוסיות שונות של תלמידים בכיתה ההטרוגנית.

 
לתשומת לב הסטודנטים- קבלת ציון 'עובר' בקורס 'התנסות בהוראה' בתום סמסטר א' היא תנאי להמשך הלימודים.
 
 

למה בלוינסקי?

  • כי בלוינסקי מושם דגש בהתנסות בהוראה, בהיקף רחב, בליווי, בהנחיה ובהדרכה מקצועית מעולים;
  • בלוינסקי מסורת של הסבת מורים וחדשנות במחקר ובמעשה ההוראה והחינוך;
  • כי אכפת לנו ואנחנו מעוניינים לסייע למערכת החינוך לקלוט מורים מעולים!
  • כי אנחנו מאמינים ביכולותיהם של אנשים המצויים בחיפוש אחר "קריירה שנייה" להיות לומדים רציניים ומורים טובים;
  • כי אנחנו מבינים את הצורך בהענקת אוזן קשבת, ובהיענות לצרכים אישיים;
  • כי התכניות אצלנו המאפשרות פריסה של לימודים על-פי קצב למידה אישי;
  • כי הלימודים נמשכים משעות הבוקר (08:15) ועד שעות הערב (20:30) לשילוב מיטבי עם עבודה במקביל;
  • כי בלוינסקי אפשר לשלב בתכנית הלימודים קורסים בלמידה מרחוק (להגמשת מסגרות הזמן והמקום של הלמידה).


הסבת אקדמאים להוראה | הכשרה להוראה | לימודי הוראה לאקדמאים

 

 

הרשמה לתואר שני בחינוך בעיצומה