הפקולטה הרב-תחומית

הפקולטה הרב-תחומית

תואר שני בחינוך לשוני .M.Ed

אפשרות למסלול עם תזה*

 

בדגש על לימודי שפות (עברית, ערבית, אנגלית)

 

אפשרות לאשכול לימודים בחינוך מיוחד


:ראשת התכנית
ד"ר עינב ארגמן

 

דוא"ל :
מזכירות סטודנטים:
03-6901666
טלפון (למתעניינים)
03-6901690

לתואר שני .M.Ed חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

התכנית מתמקדת ברב-לשוניות, ורב-תרבותית ובהוראת שפות, ומיועדת למורים בתחום השפה והחינוך המיוחד בכל מסגרת לימודים. הלימודים בתכנית מרחיבים את הידע ומסייעים לפיתוח גישות ויכולות פרקטיות בקרב העוסקים בתחומי השפה, תפישת האחר והחינוך הלשוני במערכת החינוך ובקהילה.התכנית מציעה מקבצי קורסים בעברית, באנגלית, בערבית וכן אשכול קורסים למורים בחינוך המיוחד.

מטרות התכנית חינוך לשוני

 • להרחיב את הידע התאורטי ולפתח כישורי הוראה עדכניים והתבוננות מושכלת בתנאים של שונות, רב-לשוניות ורב-תרבותיות.
 • להרחיב את הידע על מאפייני היכולות השפתיות השונות בקרב אוכלוסיות מיוחדות ורגילות ועל דרכי התקשורת והתפקוד בתנאי הטרוגניות שפתית.
 • לפתח יכולות מחקריות וגישות ביקורתיות המאפשרות לקדם רב-לשוניות ורב-תרבותיות במסגרות החינוך והחינוך המיוחד.


מבנה תכנית הלימודים חינוך לשוני - סה"כ 21 ש"ש
 • לימודי תשתית בחינוך
 • לימודים משותפים (שפה ורב-תרבותיות)
 • לימודי מחקר
 • לימודי התמחות
 • סדנת פרויקט

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים (בהתאם להחלטות ועדת ההוראה).


תנאי הקבלה
 • תואר ראשון בציון ממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה
 • 3 שנות ותק לפחות בהוראה בתחום השפה (במסגרות החינוך והחינוך המיוחד)
 • המלצה
 • ריאיון קבלה
* תיתכן קבלת מועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם לשיקול דעת המכללה

ימי לימוד
יום ד' - יום מלא. ישנה אפשרות ללמידה מרחוק בקורס מתוקשב אחד בכל סמסטר.

משך הלימודים
שנתיים. ניתן לפרוס את הלימודים על פני עד 5 שנים, בתוספת תשלום.

שכר לימוד

100% שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימודים.


לצפייה במערכת השעות לשנת תשע"ח >>

 

 

חובות הסטודנט:

 • בחינות ו/או עבודות במהלך התואר כפי שייקבעו ע"י מרצה הקורס ויתפרסמו בסילבוס. אופן הגשת העבודות (עצמאית או בזוגות) ייקבע ע"י מרצה הקורס ויפורסם בסילבוס.
 • כתיבת סמינריון אחד בכל שנת לימודים.
 • השלמת פרויקט גמר, הכולל הנחייה אישית והשתתפות בסדנת פרויקט בשנה האחרונה ללימודים.
 

בוגרי תואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

 
 
 

תנאי קבלה למסלול עם תזה:

 1. עמידה בראיון קבלה בפני ועדה מיוחדת לקבלה למסלול התזה
  הרכב הוועדה לאישור קבלת הסטודנטים למסלול המחקרי:
  • ראש המסלול לתזה
  • ראש התכנית
  • מנחה סמינריון בחינוך (רב-תרבותיות)
 2. ממוצע שנתי גבוה בשנה א' ללימודים בתכנית, הכולל ציון של 85 לפחות בקורסים המתודולוגיים.
 3. ציון 91 לפחות בעבודה סמינריונית בחינוך בסוף שנה א' בתכנית והמלצת מנחה הסמינריון.
 4. יכולת המועמד/ת לתכנן את מהלך לימודיו/לימודיה כך שיוכל/תוכל לסיימם במהלך שנתיים.
 5. המצאת מסמך התקשרות עם אחד מהמרצים בתכנית, שהוא בעל מומחיות מחקרית מוכחת בנושא הנחקר ובהנחיית סטודנטים לעבודת גמר בתואר השני בנושא הנחקר, ואשר יש לו דרגת מרצה בכיר לפחות. הטופס יהיה חתום על ידי המרצה והמועמד/ת
 6. מועמדים בעלי תואר M.Ed. ללא תזה שסיימו את לימודיהם בשנים קודמות יוכלו להתקבל עם ציון גמר של 95 לפחות, לאחר עמידה בראיון קבלה בפני הוועדה והמצאת מסמך התקשרות עם אחד המנחים.
 

*המועצה להשכלה גבוהה העניקה הסמכה זמנית להפעלת מסלול התזה בתכנית.


תקציר

התכנית חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית מציגה מודלים בחינוך, ההולמים את השונות התרבותית המאפיינת את בתי הספר בארץ ואת החברה הישראלית. היא מאפשרת ללומדים בה לגבש עמדות על מקומה של השפה בחברה רב-לשונית ורב-תרבותית ועל אוריינות לשונית בהקשריה השונים – בדיבור, בקריאה, בכתיבה ובהאזנה. בלימודים מושם דגש על היבטים פסיכולוגיים, חברתיים, תקשורתיים ואסתטיים של שפת-אם, שפה שנייה ושפה זרה. ליבת התכנית עומדת על לימודים משותפים למורי שפות, זאת בשל העובדה שבמאה ה־21, לכל מורי השפות, מאפיינים משותפים, והם ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות בקהילות פלורליסטיות דוגמת החברה הישראלית. עם זאת, במסגרת הלימודים נשמר גם ייחודה של כל שפה, ומוצע לסטודנטים מקבץ העוסק בסוגיות מתקדמות הרלוונטיות לכל שפה ושפה.


בוגרי התכנית

בוגרי התכנית חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית חוזרים למערכת החינוך מצוידים בידע ובכלים המאפשרים להם להשתלב כבעלי תפקידים, כמו רכזי מקצוע ומדריכים מחוזיים בתחומי השפה. הם יוזמים ומפתחים תכניות לימודים בהתאם לצורכי הסביבה החינוכית שבה הם פועלים, מובילים פרויקטים בית-ספריים וקהילתיים, מאתרים ופותרים בעיות בתחומי השפה ופועלים לטיפוח תפיסת עולם בית-ספרית המושתתת על סובלנות, כבוד לזולת, ומודעות לשוֹנוּת תרבותית. במוקד הפעילות האקדמית עומד פרויקט הגמר, במסגרתו הסטודנטים חוקרים את עבודתם בנושאים הקשורים לחינוך לשוני, לרב-לשוניות ולרב-תרבותיות. הֶדגש מחקרי זה ייחודי למכללת לוינסקי לחינוך, והוא בא לידי ביטוי בקורסים השונים, בסמינריונים ובפרויקט. התכנית מפגישה את הסטודנטים עם ההיבטים הפילוסופיים והאידיאולוגיים העומדים בתשתית מדיניות החינוך בישראל ובתשתית תכניות הלימוד, ומעמידה את המודלים החינוכיים הקיימים לבחינה ביקורתית מחודשת. עוד מציעה התכנית מבחר קורסים בשיטות מחקר. כמו כן היא מספקת ללומדים מסגרת סדנאית (פרטנית וקבוצתית) תומכת, המתאימה לביצוע פרויקטים יישומיים ומחקריים בגישות איכותניות וכמותיות. כל אלה מהווים פלטפורמה לקידום מנהיגות חינוכית המסוגלת לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחום החינוך הרב-תרבותי והרב-לשוני בישראל, ולהציע מודלים חינוכיים חלופיים, המתאימים לחברה הישראלית הפלורליסטית.

סטודנטים מחינוך לשוני במרכז פרס ---

יום עיון חינוך לשוני

---

חינוך לשוני

 
 
 

 

 

רישום מקוון