למי מתאימה תוכנית לימודי חינוך לשוני

התוכנית מיועדת למורים בתחום השפה (עברית כשפה ראשונה ושנייה, אנגלית כשפה שנייה, ערבית כשפה ראשונה), למורי הספרות ולמורי החינוך המיוחד, שהם בעלי תעודת הוראה ולפחות שלוש שנות ותק בהוראה. התוכנית מתמקדת ברב-לשוניות, ברב-תרבותית ובהוראת שפות, בדגש על עברית, ערבית ואנגלית.

על התוכנית

במסגרת הלימודים אנו מתמקדים בתפיסת האחר ובחינוך הלשוני במערכת החינוך ובקהילה. הלימודים מרחיבים את הידע התיאורטי המשמש ככלי בידי הלומדים ומאפשר להם להשתלב אחר כך כבעלי תפקידים המובילים פרויקטים בתחום השפה, פותרים בעיות העולות בלימודי השפה ומקנים תפיסה חינוכית המושתתת על סובלנות, כבוד לזולת, ומודעות לשוֹנוּת לשונית ותרבותית.
התוכנית מציעה אשכולות של קורסים בעברית, באנגלית ובערבית וכן אשכול קורסים למורים בחינוך המיוחד.

בתוכנית חינוך לשוני דגש על היבטים פסיכולוגיים, חברתיים, תקשורתיים ואסתטיים של שפת-אם, של שפה שנייה ושל שפה זרה. ליבת התוכנית מושתתת על לימודים משותפים למורי השפות השונות, בשל העובדה שבמאה ה־21, לכל מורי השפות יש מאפיינים משותפים והם ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות בחברה פלורליסטית, כמו החברה הישראלית. עם זאת, במסגרת הלימודים נשמר גם ייחודה של כל שפה, ומוצע לסטודנטים מקבץ העוסק בסוגיות הרלוונטיות לכל שפה.

מטרות התוכנית:

  • להרחיב את הידע התאורטי ולפתח כישורי הוראה עדכניים והתבוננות מושכלת בתנאים של שונות, של רב-לשוניות ושל רב-תרבותיות.
  • להרחיב את הידע על מאפייני היכולות השפתיות השונות בקרב אוכלוסיות מיוחדות ורגילות ועל דרכי התקשורת והתפקוד בתנאי הטרוגניות שפתית.
  • לפתח יכולות מחקריות וגישות ביקורתיות המאפשרות לקדם רב-לשוניות ורב-תרבותיות במסגרות החינוך והחינוך המיוחד.

למה לבחור במכללת לוינסקי לחינוך:

  • רכישת כלים להובלה – בוגרי התוכנית חינוך לשוני חוזרים למערכת החינוך בתום הלימודים, כשהם מצוידים בידע ובכלים המאפשרים להם להשתלב בתפקידי מפתח כמו רכזי מקצוע ומדריכים מחוזיים בתחומי השפה.
  • פרויקט גמר – במוקד הפעילות האקדמית עומד פרויקט הגמר, שבמסגרתו הסטודנטים חוקרים נושאים הקשורים לחינוך לשוני, לרב-לשוניות ולרב-תרבותיות. הדגש המחקרי בא לידי ביטוי גם בקורסים השונים ובסמינריונים. הנחת היסוד היא של 'מורה החוקר את עבודתו' והיא עולה בקנה אחד עם דרגות 9-7, שהן דרגות הקידום הגבוהות לעובדי הוראה במשרד החינוך.
  • פיתוח חשיבה ביקורתית – במסגרת הלימודים במסלול חינוך לשוני נעמיד את המודלים החינוכיים במערכת החינוך בישראל לבחינה ביקורתית מחודשת. המטרה היא לגדל מנהיגות חינוכית, המסוגלת לזהות נקודות חוזק וחולשה בתחום החינוך הרב-לשוני בישראל, ולהציע מודלים חינוכיים המתאימים לחברה הישראלית הפלורליסטית.
  • שיטות לימוד מגוונות – בתוכנית מבחר קורסים בשיטות מחקר כמו גם סדנאות למידה המתאימות לביצוע פרויקטים יישומיים ומחקריים, לימודים מקוונים מסוגים שונים וביניהם למידה מרחוק. אנו מעודדים עבודת צוות, מפתחים את יכולות המחקר של כל לומד ועושים מאמץ לשלב שיטות הוראה, המאפשרות ללומדים לשלב עבודה, לימודים ומחויבויות אישיות.
  • הליווי בתוכנית אישי מצד אחד, תוך שמירה על סטנדרטים אקדמיים גבוהים מצד שני. הסטודנטים בתוכנית יודעים כי הסגל המלמד אותם יתמוך בהם לאורך הדרך עד לקבלת התואר.
עיקרי התוכנית
ראש התוכנית
ד"ר עינב ארגמן
מזכירות סטודנטים
טלפון למתעניינים