16.06.2021
יום רביעי
17:00-08:00
16.06.2021
יום רביעי
17:00-08:00
16.06.2021
יום רביעי
14:00-09:00
17.06.2021
יום חמישי
14:20-13:40
קמפוס תל אביב
21.06.2021
יום שני
23:00-19:00