13.09.2018
יום חמישי
12:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה לשנה א' סדירים בתוכניות התואר הראשון בחינוך

אוכלוסיית היעד: כל הסטודנטים הסדירים בתוכניות התואר הראשון בחינוך 10:00-9:00 באודיטוריום 12:00-10:00 באודיטוריום + 424, 418 ואולמות ג-ה באחריות הפקולטה לחינוך
13.09.2018 בשעה 12:00-09:00
16.09.2018
יום ראשון
12:00-10:00
קמפוס תל אביב

סדנת הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS | ד"ר עינת גיל

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית 16.9.2018 הוראה במרחבי למידה עתידיים FLS I ד"ר עינת גיל 12:00-10:00 בחדר 122   מרחבי למידה עתידיים (מל"ע; Future learning spaces – FLS) הם מרחבים דינמיים, רוויי טכנולוגיות אינטראקטיביות, המאפשרים התנסות מבוקרת בפדגוגיות חדשניות. זהו מושג תאורטי צעיר ומציאות מתהווה
16.09.2018 בשעה 12:00-10:00
16.09.2018
יום ראשון
19:00-17:30
קמפוס תל אביב

פתיחת קורס "המורה החדש"

אוכלוסיית היעד: סטודנטים בקורסי "המורה החדש" ומנחות הקורסים חדרים: אודיטוריום + 30 חדרים באחריות ד"ר רחלי פלד
16.09.2018 בשעה 19:00-17:30
17.09.2018
יום שני
12:00-10:00
קמפוס תל אביב

סדנת כתיבת מחוון לבדיקת מבחנים פתוחים ועבודות I ד"ר אורית איזנברג, ד"ר ישי מור

המרכז להוראה חדשנית ומיטבית 17.9.2018 סדנת כתיבת מחוון לבדיקת מבחנים פתוחים ועבודות I ד"ר אורית איזנברג, ד"ר ישי מור 12:00-10:00 בחדר 122   כמרצים אנו נדרשים לתת ציונים לסטודנטים. ציונים אלו מתבססים בדרך כלל על מגוון משימות שהסטודנטים מבצעים במהלך הקורס, כגון תרגילים, עבודות
17.09.2018 בשעה 12:00-10:00
01.10.2018
יום שני

מעברים – אתיופיה (חבש)

מעברים – אתיופיה (חבש) 31.10.2018-1.10.2018 במהלך שנת הלימודים תשע״ח פעלה במכללת לוינסקי לחינוך ועדת היגוי לתוכנית ״התקווה הישראלית״ שיזם נשיא המדינה. מטרת יוזמת התקווה הישראלית היא פעילות עומק למען ביסוס השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית בזירות שונות ובראשן אקדמיה, תעסוקה, חינוך וספורט. חברי הוועדה מייצגים קשת
01.10.2018 בשעה
04.10.2018
יום חמישי
14:00-09:00
קמפוס תל אביב

יום אוריינטציה למרצים חדשים - בוטל

אוכלוסיית היעד: מרצים חדשים בשנה"ל תשע"ט חדר: 424 באחריות משאבי אנוש, רקטור
04.10.2018 בשעה 14:00-09:00
07.10.2018
יום ראשון
16:00-08:45
קמפוס תל אביב

סדנת טרום לימודים 7-9.10.2018

אוכלוסיית היעד: סטודנטים חדשים הזכאים לשירותי מית"ר במתחם מית"ר (חדר 200) באחריות מית"ר     הזמנה לסדנה: ללמוד איך ללמוד ולהצליח באקדמיה בגדול בהנחיית ד"ר ענת פרישמן שטרית מית"ר - מרכז ייעוץ ותמיכה רב תחומי מזמין את הסטודנטים הזכאים לשירותיו להצטרף לסדנת טרום-לימודים בתאריכים 7,8,9 באוקטובר בשעות 16:00-8:45 בחדר 200 הנושאים בסדנה: "כשיש לי סדר אני בסדר" – ארגון סביבת למידה, ארגון
07.10.2018 בשעה 16:00-08:45